Keuzevrijheid in de universitaire bachelorfase

/

In mijn vorige blogbericht pleitte ik ervoor dat studenten meer ruimte wordt geboden om hun universitaire bacheloropleiding een beroepsmatige inkleuring te geven. Dat is in lijn met de tweefasenstructuur die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 1995 heeft voorgesteld. Aan de universitaire bachelorfase kende de WRR een vierledige doelstelling toe:
(a) Vorming tot een academisch denk- en werkniveau. Aan de hand van wetenschappelijke vakgebieden bekwamen studenten zich in de aard en geschiedenis van de wetenschappe­lijke vraagstelling, de wetenschappelijke methode, de toepassings­mogelijkheden van wetenschappelijke kennis, en de plaats van wetenschappelijke kennis in de samenleving.
(b) Een academisch denk- en werkniveau houdt tevens in dat studenten de vaardigheden verwerven die nodig zijn om wetenschappelijke kennis optimaal nuttig te maken voor de eigen ontwikkeling en voor de samenleving, zoals de volledige beheersing van tenminste één moderne vreemde taal, leiderschapskwaliteiten, presentatie, schrijfvaardigheid, etcetera.
(c) In de derde plaats kunnen studenten zich desgewenst trachten te kwalificeren voor een anderhalf- à driejarige master­opleiding die gericht is op de beroepsmatige wetenschaps­beoefening of wetenschapstoepassing. Alle masteropleidingen kennen toelatingsselectie.
(d) Deze drie doelstellingen gaan gepaard met twee randvoorwaardelijke doelen: d1) in de propedeuse wordt getoetst of de student in staat is doelstelling (a) te realiseren óf dat hij/zij beter zijwaarts naar het hbo verwezen kan worden; d2) na de universitaire bacheloropleiding kan de student niet alleen doorstromen naar een universitaire master­opleiding (zoals bedoeld ad c), maar ook naar een beroepsgerichte kopopleiding in het hbo of naar een beroepsgericht traineeship bij een werkgever.
Deze blauwdruk van de WRR vormde weliswaar de basis van de universitaire twee­fasenstructuur die in 2002 is ingevoerd, maar daarbij werden essentiële elementen van het WRR-plan geschrapt.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.