Keuzevrijheid: werken naast de studie

/

Waarom kiezen studenten ervoor parttime te werken naast hun studie? Een mogelijk motief is dat ze nu eindelijk op eigen benen willen staan en eigen inkomen willen verwerven. Maar het verrichten van (betaalde of onbetaalde) werkzaamheden naast de studie kan ook een welbewuste investering zijn om het persoonlijke loopbaanrendement van hun verblijf in het hoger onderwijs te optimaliseren.
1. Studenten kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een duale opleiding, oftewel een beroeps­begeleidende leerweg. Vanuit een deeltijdse, betaalde baan doet de student werk­ervaringen op die geïncorporeerd worden in de opleiding. De opleiding is beroepsgericht en het werk zal veelal het karakter hebben van een junior- of traineefunctie die kan uitmonden in het beoogde beroep. De leerzame beroepswerkzaamheden leveren studiepunten op, aangezien deze nauw verwant zijn met het beroepenveld waarop de opleiding gericht is.
2. Naast de duale opleidingen worden er ook normale deeltijdse opleidingen aangeboden, waarin het voltijdse programma over een langere cursusduur is uitgesmeerd. Vergeleken met de voltijdse en duale programma’s is een nadeel dat de deelnemers geen recht op een studiebeurs hebben, maar sinds de basisbeurs is afgeschaft, is de deeltijdse opleiding (ook in financieel opzicht) een aantrekkelijke optie geworden voor studenten die hun studie met parttime werk willen combineren. Dat geldt met name voor studenten die reeds waarde­volle beroepservaring hebben opgedaan en die hun inmiddels verworven positie op de arbeidsmarkt niet willen verliezen. Soms is het mogelijk de studieduur te bekorten dankzij vrijstellingen op basis van een eerdere beroepsopleiding of een EVC-procedure. In zoverre als de huidige betaalde werkkring verwant is aan het beroepenveld waarop de opleiding gericht is, zijn er veelal ook mogelijkheden om stages, praktijkopdrachten of afstudeerwerk in die werkkring in te passen.
3. Door te kiezen voor een duale of deeltijdopleiding kunnen studenten reeds tijdens hun studie beroepsspecifieke werkervaring opbouwen en in stand houden. Reeds tijdens hun studie zijn ze actief betrokken op de arbeidsmarkt en op een bepaalde maatschappelijke (beroepen-)sector. Maar ook studenten die zich voor een voltijdse opleiding inschrijven, kunnen voor een hybride studieloopbaan kiezen. Zij zoeken betaalde of onbetaalde werkzaamheden naast hun studie opdat ze na hun afstuderen een optimale marktwaarde hebben bij de start van hun beroepsloopbaan. Bij de keuze van die werkzaamheden kunnen de volgende overwegingen meespelen:
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Keuzevrijheid: werken naast de studie”

  1. Het is een beetje een braaf verhaal geworden: jongeren moeten een welbewust investeringsbeleid voeren om zich voor te bereiden op hun beroeps- en levensloopbaan. Maar zo is het niet bedoeld. Het bouwt veeleer voort op de vermaning van Lea Dasberg (1975): laten onderwijsinstellingen (en ouders!) afstappen van hun uitgangspunt dat jongeren moeten worden grootgebracht door hen klein te houden. Door eenzijdige nadruk op schoolse, diplomagerichte vorderingen wordt de groei naar volwassenheid belemmerd. Wie studievertraging oploopt, wordt beticht van gebrek aan studiemotivatie en hang naar een onvolwassen, recreatieve jongerencultuur (Guardian 24/6/2015, Daily Telegraph 27/6/2015). Men heeft te weinig oog voor studenten die (bewust of onbewust) een serieus investeringbeleid trachten te voeren om zich, zowel binnen als buiten de studie, voor te bereiden op hun beroeps- en levensloopbaan. Geef studenten voldoende ruimte (en zelfs impulsen) voor hun groei naar volwassenheid.