‘Kiezen voor beter onderwijs’

/

Ineke Hamming zit in de Tweede Kamer voor de VVD met de portefeuille Onderwijs (excl. hoger onderwijs). Gisteren bracht ze namens de tweedekamerfractie de nota Kiezen Voor Beter Onderwijs uit. Opvallende beleidslijnen: (a) stimuleren dat iedere onderwijsgevende een masterdiploma op zak heeft; (b) verplichte peutertoets om vroegtijdig taalachterstanden te identificeren; (c) buurtscholen met kleine klassen om risicojongeren op te vangen; (d) invoering van Engels vroeg in de basisschool; (e) meer leerlingen naar het voortgezet speciaal onderwijs i.p.v. naar het LWOO; (f) verplichte begin-, voortgangs- en eindtoetsing om de voortgang op het gebied van taal en rekenen te monitoren; (g) toegevoegde waarde als kwaliteitsindicator en bekostigingsvoorwaarde voor scholen; (h) splitsing van het VMBO-t in een MBO-gerichte en een HAVO-gerichte leerstroom (de oude MAVO); (i) stapelen van diploma’s mag weer; (j) verplichte melding van radicaliserende leerlingen; (k) V.O.-diploma’s met een gegarandeerd eindniveau Nederlands, Wiskunde en Engels; (l) achtjarige ‘vakwerkscholen’ voor praktisch ingestelde leerlingen; (m) oprichting van een onafhankelijke Onderwijskamer i.p.v. de onderwijsinspectie.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “‘Kiezen voor beter onderwijs’”

  1. […] te weinig gelet op de toegevoegde waarde, d.w.z. de leerwinst die de leerling geboekt heeft (VVD). Anderzijds worden onderdelen van het onderwijsleerproces meegewogen die niet cruciaal zijn (BON). […]