Kinderarbeid: 12- en 13-jarigen

/

1. De Arbeidsinspectie gaat optreden tegen gemeenten die werkervaringsstages aanbieden aan jongeren uit achterstandsgezinnen, waaronder 10-, 11- en 12-jarigen. Het gaat gewoonlijk om wekelijks anderhalf uur papierprikken tegen een stage­vergoeding van twee euro en vijftig cents per week (Elsevier 6/8/2010). Volgens de wettelijke regelingen mogen jongeren pas vanaf hun 13e jaar werken. Alleen werkstraffen van Justitie of van het bureau Halt mogen ook aan 12-jarigen worden opgelegd.
2. Verplichte buitenschoolse stages mogen pas vanaf 14-jarige leeftijd. Vorig jaar maakten ouders heibel omdat hun 12-jarige dochter als leerling van een praktijk­school wekelijks in klasseverband twee uur pepernoten moest inpakken op een indus­trieel bedrijf (Telegraaf 11/11/2009). Als tegenprestatie voor deze werkervarings­stage stortte het bedrijf een bij­drage in het schoolreisjesfonds.
3. De leeftijdsgrens van 14 jaar geldt ook voor de verplichte Maatschappelijke Stage in het georganiseerde vrijwilligers­werk. In de voorlichting van het OCW-ministerie wordt daar niet van gerept. Ik ben benieuwd in hoeverre de Arbeids­inspectie tegen buitenschoolse maatschappelijke stages van 12- en 13-jarige leerlingen optreedt. Er is overigens wet­geving in de maak om maatschappelijke stages voor 13-jarigen met ingang van het schooljaar 2011/2012 mogelijk te maken.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.