Klachtenprocedures: geschillen- of tuchtrecht?

/

Google op ‘futiele klachten’ en je komt automatisch bij de Algemene Onderwijsbond terecht. De AOb is de grootste lerarenvakbond in Nederland. In het Onderwijsblad d.d. 27/1/2001 sprak de AOb nog voorzichtig van de onbeduidende klachten waarmee sommige ouders zich tot de landelijke klachtencommissies wenden. Maar in volgende artikelen (22/9/2001, 16/4/2005) was de woordkeus agressiever: veel futiele klachten. En in een recent artikel in het Onderwijsblad wordt een financiĆ«le drempel bepleit voor ouders die ‘onzin-klachten’ indienen (17/5/2008). Wat bezielt de Algemene Onder­wijsbond?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.