Kleine versus grote scholen

/

Presteren kleine scholen beter dan grote? Dat is de vraag die de redactie van RTL-Nieuws (1/12/2012) heeft trachten te beantwoorden. Maar door die vraagstelling worden grote scholen benadeeld, want vele grote scholen zoeken de menselijke maat door de leerlingen (en de afdelingen) over kleinere vestigingen te spreiden. De redactie koos daarom een aangepaste vraagstelling: presteren kleine schoolvestigingen beter dan grote? Vervolgens stuitte de redactie echter op het probleem dat de Onderwijsinspectie geen prestatie­gegevens over schoolvestigingen voorhanden heeft, maar uitsluitend over afdelingen per schoolvestiging. De redactie moest dus genoegen nemen met een grove indicator: heeft de vestiging naar het oordeel van de Onderwijsinspectie een of meer slecht-presterende afdelingen? Door deze indicator worden kleine schoolvestigingen benadeeld aangezien er geen rekening wordt gehouden met de grootte van die afdelingen.
Maar afgezien daarvan is de redactie het spoor geheel bijster geraakt. In plaats van de beoogde gegevens aan te dragen (tabel 1), koos zij voor tabel 2: presteren afdelingen op kleine schoolvestigingen beter dan afdelingen op grote schoolvestigingen, ongeacht het aantal afdelingen per schoolvestiging en ongeacht de grootte van die afdelingen? De redactie van RTL-Nieuws concludeert daaruit ten onrechte dat zeer grote school­vestigingen beter presteren dan kleinere schoolvestigingen.
Het zou volgens mij trouwens vruchtbaarder zijn grote havo/vwo-vestigingen met kleinere havo/vwo-vestigingen te vergelijken, grote vmbo-vestigingen met kleinere, etcetera. Dus geen appels met peren.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.