Kleurrijke scholen (II)

/

Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken, heeft een onderzoeksrapport over de Bestrijding van Onderwijs­segregatie in Gemeenten uitgebracht (Trouw 9/10/2013). Nederlandse gemeenten zijn steeds minder geneigd schoolbesturen ertoe te bewegen om gemengde scholen in stand te houden. En het ministerie doet ook geen enkele moeite om witte middle-class scholen tot een kleurrijker toelatingsbeleid aan te zetten:
a) In 2006 heeft het ministerie de regel afgeschaft dat scholen extra geld (leerlinggewicht) krijgen als zij allochtone en migrantenkinderen bedienen. Ten gevolge daarvan is het voor scholen onaantrekkelijk geworden leerlingen met taal­achterstanden op te nemen. Door deze leerlingen te weren, besparen zij onderwijskosten en verkleinen zij het risico bij de onderwijsinspectie in de gevarenzone te komen.
b) Het ministerie heeft aangekondigd de besturen van basisscholen een nieuw instrument in handen te geven om allochtone en migrantenkinderen te weren: ze mogen tweetalig onderwijs invoeren (15 à 50% onderdompeling in het Engels). Zodoende krijgen zij de mogelijkheid aspirant-leerlingen ‘voor hun eigen bestwil’ de deur te wijzen met het argument dat ze, gezien hun achterstand in de Nederlandse taal, beter kunnen uitwijken naar een school die 100% onderdompeling in een Nederlandse taalomgeving biedt.
c) De landsbestuurders zijn niet bereid de regel in te voeren dat bijzondere scholen in principe hun bekostiging verliezen als ze islamitische en joodse leerlingen vanwege hun hoofdbedekking weigeren. Zelfs het hoofddoekverbod van een school als Don Bosco (waar andersdenkenden haar R.K. grondslag slechts hoeven te respecteren en dus niet hoeven te onderschrijven), wordt ongemoeid gelaten. Onlangs kwam ook een openbare basisschool in het nieuws die een hoofddoekverbod heeft ingesteld.
d) De landsbestuurders zijn niet bereid bij wet te verbieden dat bekostigde scholen (zoals het Gymnasium Sorghvliet), in geval van een numerus fixus, aspirant-leerlingen voortrekken op grond van het feit dat ze familie zijn van zittende leraren, zittende leerlingen en oud-leerlingen (legacy admissions, nepotisme).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Kleurrijke scholen (II)”

  1. […] stelt bij de invoering van Engelstalig onderdompelings­onderwijs op basisscholen. En om kleurrijke scholen te behouden, dient daaraan als voorwaarde te worden toegevoegd dat ze Nederlandstalig […]