Kleurrijke scholen

/

In de gemeente Amsterdam is vorig jaar het Convenant Kleurrijke Scholen gesloten. Doel is te bevorderen dat de etnische samenstelling van basisscholen een afspiegeling vormt van de etnische samenstelling van de wijk. Maar onlangs rapporteerde de wethouder dat er weinig schot in zit. Steeds meer autochtone ouders kopen een huis in overwegend ‘zwarte’ wijken; maar ze sturen hun kinderen naar ‘witte’ scholen. Vaak kiezen ze voor vernieuwingsscholen (zoals Montessori), waartoe allochtone ouders weinig affiniteit hebben. Verder worden ‘zwarte’ scholen die willen verwitten geĀ­confronteerd met het probleem dat hun inkomsten in dat geval zullen teruglopen (gewichtenregeling), terwijl hun onderwijskosten ten gevolge van de grotere niveauĀ­verschillen binnen hun leerlingenpopulatie niet omlaag gaan. Moet de gemeentelijke overheid het aannamebeleid van scholen gaan reguleren om de segregatie een halt toe te roepen, vraagt de webredactie van NRC-Handelsblad (28/7/2008) aan haar lezers.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Kleurrijke scholen”

  1. In Het Parool (‘Mengen van scholen totaal mislukt’, 19/9/2008) erkent de Amsterdamse onderwijswethouder Asscher dat het aan centrale regie heeft ontbroken bij de uitvoering van het convenant Kleurrijke Scholen.

  2. Het Nederlands Dagblad (18/4/2009) schreef over de segregatie tussen zwarte en witte scholen, naar aanleiding van een rapportage van het SCO Kohnstamm Instituut (UvA).

  3. Marieke Monden (Het Parool 30/10/2009) bericht dat het Convenant Kleurijke Scholen wordt opengebroken. De Gemeente heeft de subsidie gestopt, en noch de ouders noch de scholen zijn blij met centrale plaatsingsafspraken.