Kluisjescontrole in Arnhem

/

Dinsdagochtend 8 april heeft de Arnhemse politie op verzoek van drie middelbare scholen een grootscheepse, onaangekon­digde kluisjescontrole verricht. Ruim 2500 huurkluisjes van de leerlingen werden op wapens en drugs doorzocht. Er werd niets van dien aard gevonden, maar over inbeslagname van eventuele bijvangsten (bv. alcoholische dranken, kinderporno, vuur­werk, gestolen waar) is niets gemeld. Daarnaast zijn bij gelegenheid van deze actie de scooters en snorfietsen rond de school­gebouwen gecontroleerd, hetgeen mogelijke strafbare feiten (diefstal? opgevoerde motor?) heeft opgeleverd.
De nieuwgekozen Arnhemse gemeenteraad heeft geschokt gereageerd op deze preventieve zoekactie (De Gelderlander 23/5/2014, 3/6/2014): moet het politionele overheidsapparaat zich lenen voor deze grootschalige inbreuk op de privacy van scholieren en voor derge­lijke ondermijning van de vertrouwensrelatie tussen leerling en school? Op 10 juni, morgenavond dus, heeft de raad een bijeenkomst over deze kwestie belegd.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Kluisjescontrole in Arnhem”

  1. Op de bijeenkomst, gisteravond, was zowel de burgemeester als de officier van justitie aanwezig (De Gelderlander 11/6/2014). Justitie acht preventieve kluisjescontroles gerechtvaardigd, te meer daar minderjarigen uit Arnhem-Zuid relatief vaker strafbare feiten plegen. Het initiatief tot de aprilactie is van de politie uitgegaan (en dus niet van de schooldirecties of van Quadraam, het schoolbestuur van de drie scholen). De jeugdofficier van justitie was ervan op de hoogte. De burgemeester heeft toegezegd de vanzelfsprekende routine van massale kluisjescontrole opnieuw tegen het licht te houden. Dat zal gebeuren op het eerstvolgende driehoeksoverleg tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie. Maar de officier van justitie wil dat ook de scholen bij dat overleg betrokken worden.