Knullige regelgeving

/

Wat is een tentamen? Het geheel van onderzoekingen waaraan een student wordt onderworpen om te beoordelen of zijn kennis, inzicht en vaardigheden aan de gestelde eisen voldoen. Wat is tentamenfraude? Dat is het handelen of nalaten van een student waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. Wat is plagiaat? Dat is een vorm van tentamenfraude, waarbij de student in werkstukken met andermans veren pronkt. Dat is de strekking van de nieuwe Fraude en Plagiaat Regeling Studenten van de UvA.
Maar verderop in de regeling wordt een veel ruimere definitie van plagiaat ge├»ntro­duceerd, die we kunnen samenvatten als: zodanig handelen of nalaten van een student bij het schrijven van werkstukken dat de wetenschappelijke contro­leer­baarheid van zijn uitspraken en argumentaties, met name door gebrekkige (of ontbrekende) bronverwijzing, geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. Dat wordt dus automatisch als frauduleus handelen of nalaten bestempeld en als zodanig bestraft, ook al heeft de student niet de intentie gehad met andermans veren te pronken en ook al wordt de examinator niet belemmerd in het vellen van een juist oordeel over diens kennis, inzicht en vaardigheden.
De regelgeving van de UvA vertoont dus een ernstig gebrek aan interne consistentie, waardoor vele vormen van defici├źnte bronvermelding ten onrechte gecriminaliseerd worden. Door buiten beschouwing te laten of de student de intentie heeft gehad de beoordelaar frauduleus te misleiden, wordt bovendien zijn rechtszekerheid ernstig aangetast. Om een extreem voorbeeld te noemen: zelfs een student die een definitie uit z’n hoofd leert en deze op het afsluitende tentamen reproduceert, maakt zich naar de letter van de regeling aan fraude schuldig als hij deze niet van aanhalings­tekens en bronvermelding heeft voorzien. Of iets minder extreem: wie zijn scriptiebegeleider geen credit geeft voor een waardevolle tekstsuggestie, kan als een fraudeur worden weggezet. Hij heeft immers geen opgave gedaan van de bron ‘Jansen, dr. P. (2010), personal communication’.
Tag: plagiaat (1, 2, 3, 4).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.