Kosten besparen zonder talent te verspillen

/

Hoe kunnen we kosten besparen zonder talent te verspillen? Ik denk dat de bewinds┬şlieden van het Ministerie van Onderwijs elk jaar hun beleidsambtenaren opdragen een lijstje te maken waarin ze deze vraag moeten beantwoorden. Onlangs stuurde het ministerie twee brieven naar de Tweede Kamer waarin een paar items uit dat lijstje zijn uitgewerkt. Staatssecretaris Sjaron Dijksma buigt zich over Onderwijsadviseren en Onderpresteren (3/12/2008). En minister Ronald Plasterk maant tot bezinning over het feit dat Nederlandse jongeren reeds op elf- of twaalfjarige leeftijd worden voorgesorteerd naar verschillende schoolniveaus (Het Beste Onderwijs, 4/12/2008). De leden van de Tweede Kamer tuimelen onmiddellijk over hem heen: wil hij de socialistische middenschoolidee├źn weer van stal halen?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Kosten besparen zonder talent te verspillen”

  1. In De Volkskrant (5/12/2008) licht Ronald Plasterk, geïnterviewd door Bart Dirks & Martin Sommer, zijn ideeën nader toe. En Robin Gerrits (De Volkskrant 6/12/2008) is op bezoek geweest bij de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, die een brede, tweejarige brugperiode kent. Op dezelfde pagina schrijft Gerard Reijn een uitstekend achtergrondartikel, waarin hij onder meer uitlegt dat de brede brugklassen verdrongen zijn door de Basisvorming. Verder kun je een discussiedraadje op de BON-site vinden. Hanne Obbink (Trouw 6/12/2008) geeft een bezonken commentaar.

  2. De VVD verwerpt Plasterks idee om de schoolkeuze uit te stellen. Je moet niet ‘van alle kinderen zo lang mogelijk een eenheidsworst (…) maken’, aldus Ineke Hamming op de VVD-site (5/12/2008). Dit is volgens haar ‘een typisch voorbeeld van ouderwets sociaal-democratisch gelijkheidsdenken’, vergelijkbaar met de middenschool van Van Kemenade. Maar Volkskrantcolumniste Aleid Truijens (9/12/2008), nou niet bepaald een radicale socialist, is het niet met de VVD eens. Zij stelt zich achter Plasterk en zelfs achter het idee van een middenschool, mits deze op Finse leest geschoeid is, met kleine klassen en hoogopgeleide docenten. Ik heb me nooit in het Finse onderwijs verdiept, maar ik vraag me af of ook een hoge mate van interne differentiatie tot de Finse succesfactoren behoort.

  3. 1. Ik stelde: ‘In het verleden heeft men getracht het stapelen tegen te gaan, maar daarvan is men inmiddels tot op zekere hoogte teruggekomen.’ Daarbij zou een verwijzing niet hebben misstaan: het rapport Doorstroom en Stapelen in het Onderwijs (oktober 2008) en de beleidsreactie daarop d.d. 2/12/2008.
    2. Een eerste stap in de richting van de latere determinatie (namelijk in een brugjaar) is inmiddels gezet. Op het NOS-Journaal (12/12/2008) werd bericht dat de CITO-toets (voor groep 8 van de basisschool) volgens de PO-raad naar het einde van het schooljaar moet worden verplaatst en dat de staatssecretaris dit voorstel toejuicht. Bravo!

  4. De journalist Paul van Liempt schreef een boek over stapelen: De Nederlandse droom. In een NRC-artikel (15/12/2008) presenteert hij de lange leerweg (stapelen) als een alternatief voor de uitgestelde determinatie die door Plasterk wordt bepleit. Hij heeft gelijk als hij bedoelt dat dure, lange leerwegen niet geblokkeerd mogen worden: noch voor laatbloeiers noch voor leerlingen die door determinatiefouten zijn getroffen. Maar dat doet niets af aan de merites van uitgestelde determinatie (invoering van een brugjaar) om leerlingen sneller, en dus goedkoper, naar de beste leerweg te leiden.

  5. […] is, word je aan het eind van het schooljaar naar een lager programmatype verwezen. Begin december pleitte minister Plasterk voor uitstel van de programmakeuze. Door verbreding van het brugjaar moet de […]