Kritisch denken in het HBO

/

Onze gediplomeerden zijn in staat hun vergaarde kennis en inzicht in professioneel perspectief toe te passen en op het desbetreffende gebied rationeel te redeneren en argumenteren en problemen op te lossen. Dat is één van de ijkpunten van het niveau van een Europese bacheloropleiding. Op de BON-site (3/6/2011) wordt gediscussieerd over de vraag of ‘kritisch denken’ een vak is dat in het hoger onderwijs onderwezen moet worden. Harry Donker (30/3/2011) en Mirjam Broekhoff (21/5/2011) schreven over initiatieven in de HBO-sector Economie, naar aanleiding van een onderwijs­methode die in Nederland geïntroduceerd is door Timo ter Berg. Zij poneren dat ‘kritisch denken’ een vak is dat HBO-docenten zowel inhoudelijk als didactisch onder de knie moeten krijgen en dat er binnen het HBO-curriculum een leerlijn moet worden uitgezet opdat studenten deze competentie verwerven. Maar de BON-discussie wordt vertroebeld door de vrees dat ‘Kritisch Denken’ als afzonderlijke cursus (onderwijseenheid) in bacheloropleidingen zou worden opgenomen. Dat lijkt me niet de bedoeling. Rationeel redeneren en argumenteren is een vormingsdoel dat niet in een geïsoleerd methodologisch vakje maar door het hele curriculum heen moet worden geoefend. En via het examenprogramma moet men garanderen dat iedere aankomende academicus en professional inderdaad bereid en in staat is met de nodige zorgvuldigheid z’n hersens te gebruiken.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.