Kwalificeren en socialiseren

/

Worden scholen overbelast? Ze worden met allerlei maatschappe­lijke verwachtingen geconfronteerd. Hoe kunnen ze daar verstandig en selectief mee omgaan? Die vraag tracht de Onderwijsraad te beantwoorden in zijn advies ‘Onderwijs en maatschappe­lijke verwachtingen’ (december 2008). De opstellers hebben zich onder meer laten voeden door een NIPO-enquête onder 500 onderwijsgevers.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Kwalificeren en socialiseren”

  1. De staatssecretarissen van OCW hebben een beleidsreactie (6/2/2009) op het rapport geschreven.