Kwaliteit belonen in het hoger onderwijs?

/

De Onderwijsraad heeft op 24/7/2007 op verzoek van het Ministerie een voorlopig advies uitgebracht over de bekostiging van opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs, en met name over een opslag ter beloning van onderwijskwaliteit. De raad stelt voor excellente opleidingen een onderwijsopslag van 25% te geven. Maar wat is excellent? Volgens de raad voldoen excellente opleidingen aan twee criteria: a) de kwaliteit en het opleidingsniveau van de docenten is excellent en b) de eindwerkstuk­ken van de studenten zijn excellent. De raad gaat er daarbij van uit dat één op de vijf opleidingen voor deze kwaliteitsopslag in aanmerking komen. Volgens mij is dat een pervers voorstel.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Kwaliteit belonen in het hoger onderwijs?”

  1. […] Zoals aangekondigd in de Strategische Agenda, wil de minister bevorderen dat er in het hoger onderwijs minder studenten uitvallen. Hoe pakken we dat aan, vroeg de minister vorig jaar aan de Onderwijsraad. Dat advies is eergisteren verschenen. Eén van de aanbevelingen is dat het programma-aanbod van bacheloropleidingen meer wordt afgestemd op verschillen in beginniveau en studietempo en dat opleidingen een financiële bonus krijgen als ze meer studenten door het eerste jaar heen slepen. Dat is een nuttige aanvulling op een vroegere aanbeveling van de Raad, dat opleidingen een financiële bonus moesten krijgen als ze meer excellente studenten afleveren. Indien de Raad z’n zin krijgt, kunnen opleidingen dus twee bonussen verdienen. Eéntje voor passend onderwijs voor iedere student (in het begin van de studie) en ééntje voor excellentie van gediplomeerden (aan het eind). Dat komt in de buurt van het drie­stromenbeleid (ability grouping) dat ik vorige maand bepleitte. Sommige opleidingen kunnen op twee bonussen mikken, andere nemen genoegen met één bonus, hetgeen een minder arbeidsintensieve curriculumopzet vereist. Lees verder … (PDF) […]