Kwaliteit belonen in het hoger onderwijs?

De Onderwijsraad heeft op 24/7/2007 op verzoek van het Ministerie een voorlopig advies uitgebracht over de bekostiging van opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs, en met name over een opslag ter beloning van onderwijskwaliteit. De raad stelt voor excellente opleidingen een onderwijsopslag van 25% te geven. Maar wat is excellent? Volgens de raad voldoen excellente opleidingen aan twee criteria: a) de kwaliteit en het opleidingsniveau van de docenten is excellent en b) de eindwerkstuk­ken van de studenten zijn excellent. De raad gaat er daarbij van uit dat één op de vijf opleidingen voor deze kwaliteitsopslag in aanmerking komen. Volgens mij is dat een pervers voorstel.
Lees verder … (PDF)

Eén reactie op “Kwaliteit belonen in het hoger onderwijs?”