Kwaliteit en rechtmatigheid

/

Irritatie over rigide handhaving urennorm: zestien scholen beboet
Weinig les, toch goede resultaten
Zo kopt het dagblad Trouw (8/1/2008). De strekking van beide krantenartikelen is dat scholen die de wettelijke urennorm niet naleven, ongestraft moeten blijven zolang ze hun leerlingen kwaliteit leveren. Dat is volgens mij een kortzichtige opvatting. Ik laat even buiten beschouwing dat scholen door de rijksoverheid bekostigd worden en dat de urennorm een maat is van de inspanning die zij voor dat geld behoren te leveren. Nee, ik bedoel dat kwaliteit en rechtmatigheid twee verschillende categorieën zijn. Onrechtmatigheid kan niet door kwaliteit gecompenseerd worden, evenmin als kwali­teitsgebreken door wetsgetrouwheid kunnen worden goedgemaakt.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Kwaliteit en rechtmatigheid”

  1. De Commissie Onderwijstijd onder voorzitterschap van Clemens Cornielje heeft haar rapport De waarde van een norm uitgebracht (december 2008). Over de 1040-urennorm en zo. Het wachten is nu op de beleidsreactie van staatssecretaris Van Bijsterveldt.