LAKS-monitor: 23 pijnpunten

/

Onlangs is de LAKS-monitor 2010 gepubliceerd. De Monitor levert 23 pijnpunten op die door middelbarescholieren ervaren worden. Met haar Monitor biedt de leerlingenorganisatie LAKS een waardevolle aanvulling op de 43 ergernissen die begin dit jaar door Scholieren.com gerapporteerd zijn.
Vergeleken met het overzicht van Scholieren.com, komen er in de Monitor ettelijke nieuwe pijnpunten naar voren. Worden roosterwijzigingen adequaat doorgegeven aan de leerlingen? Is de kwaliteit van de toetsen voldoende? Zijn er niet teveel zelfstudie-uren en biedt de school daarbij voldoende coaching? Geeft de school genoeg begeleiding bij de maatschappelijke stages? Wordt er voldoende voorlichting gegeven bij de profielkeuze en bij de voorbereiding op het eindexamen? Wordt er bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten voldoende rekening gehouden met minderheids­groepen? Krijgen de leerlingen voldoende inspraak in bestuurlijke aangelegenheden en worden hun klachten adequaat behandeld? Krijgen ze genoeg ruimte om via de schoolkrant een eigen geluid te laten horen? Wordt er voldoende rekening gehouden met leerlingen die te kampen hebben met een functiebeperking, handicap of chronische ziekte?
Lees alle 23 pijnpunten (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.