Langstudeerders in Nijmegen:
de geldigheidsduur van tentamens

/

Wie in één jaar niet 65% van de studiepunten van de propedeuse (P) weet te halen, wordt ongeschikt geacht voor de gekozen opleiding. En als je de resterende studiepunten niet binnen twaalf maanden weet te verwerven, word je alsnog uit de opleiding verwijderd. Per 1 september 2011 wordt deze BSA-regeling in de Radboud Universiteit ingevoerd. Helaas worden niet alleen ongeschikte studenten door deze regeling getroffen maar ook werkstudenten: voor deelnemers aan voltijdse oplei­dingen wordt werkstudentschap door de wetgever niet aangemerkt als een persoon­lijke omstandigheid die afwijking van de BSA-criteria rechtvaardigt.
Zou de afgewezen Nijmeegse werkstudent Economie zijn (haar) opleiding dan bij UvA-Amsterdam kunnen voortzetten en de in Amsterdam afgewezen werkstu­dent omgekeerd in Nijmegen? In principe zou dat kunnen en dan zouden zij de inmiddels behaalde studiepunten kunnen meenemen. Maar in Nijmegen hebben ze daar een stokje voor gestoken. Alle behaalde P-tentamens van Economie-Nijmegen verliezen na 24 maanden hun geldigheid. Die geldigheidsklok begint te lopen op 1 september van het eerste jaar van inschrijving en dus niet op het tijdstip waarop het tentamen behaald is. Tentamenbriefjes waarvan de geldigheidsduur is verlopen, kunnen in de nieuwe opleiding (bv. Bedrijfskunde Nijmegen) niet tot vrijstelling leiden. Deze spelregel wordt eveneens toegepast op P-tentamens die aan een andere faculteit of universiteit (bv. Rechten-Nijmegen of Economie-UvA) zijn behaald, echter met inachtneming van de geldigheidsduur die aldaar is vastgesteld. En deze spelregel blokkeert zelfs de toekenning van vrijstellingen voor keuze- of minorvakken (bv. aan Rechten- of Economiestudenten die naar Bedrijfskunde-Nijmegen omzwaaien).
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Langstudeerders in Nijmegen:
de geldigheidsduur van tentamens”

  1. […] studiepunten wil ontnemen als ze niet in vier jaar (C+1) hun bachelordiploma hebben verworven. De Radbouduniversiteit kent alreeds een propedeutische variant van deze C+1 regel: omzwaaiers verliezen hun elders […]