Lastige leerlingen (II)

/

Steeds meer kinderen en jongeren gebruiken het geneesmiddel Ritalin. In tien jaar tijd is hun aantal verviervoudigd. Deze amfe­tamineachtige drug wordt voorgeschreven tegen hyper­activiteit (ADHD) en tekortschietend con­centratievermogen (ADD). In 2014 luidde de Gezondheidsraad de alarmbel. Men wijt het groeiend gebruik aan de toenemende prestatiedruk en aan slinkende tolerantie van afwijkend gedrag. Inmiddels is er een breed gedragen actie­programma opgesteld om criteria voor gepaste zorg te ontwikkelen en ingang te doen vinden. Gezien de risico‚Äôs die met het medicijn verbonden zijn (bijwerkingen en onzekerheid over effecten op langere termijn) moet licht­vaardige medicalisering worden tegengegaan.
Januari 2016 zetten ook de onderzoeksjournalisten van het NCRV-programma De Monitor dit thema op de agenda. Naar aanleiding daarvan heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid Kamervragen van D66 beantwoord (4/2/2016). Maar ondertussen brachten de tv-journalisten bovendien de rol van scholen in beeld: ouders worden onder druk gezet om leerlingen die hyperactief of impulsief gedrag vertonen, met pillen te sederen en hun con­centratie­vermogen te vergroten. Makkelijk zat: u gaat gewoon naar de huisarts en vraagt hem om een receptje voor Ritalin.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Lastige leerlingen (II)”

  1. Helpt BEWEGEN om de leerprestaties in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs te verhogen? Dat is de onderzoeksvraag (4/4/2016) die het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft uitgezet. Juliette Vasterman (NRC 9/4/2016) heeft positieve ervaringen geïnventariseerd.

  2. De staatssecretaris heeft de VVD-Kamervragen beantwoord (13/4/2016),
    UPDATE: alsmede SP-Kamervragen (20/4/2016).