Leeftijdsdiscriminatie

/

MBO-instellingen zijn niet verplicht gegadigden tot hun drie- of vierjarige opleidingen toe te laten, ook al voldoen ze aan de toelatingseisen. De kandidaten zijn wel toelaatbaar maar daarmee hebben ze nog geen toelatingsrecht. De jongeren­organisatie JOB heeft onlangs aan de bel getrokken omdat gegadigden steeds vaker vanwege hun leeftijd worden afgewezen. Het gaat dan meestal om kandidaten die tussen de 20 en 30 jaar oud zijn. In principe is leeftijdsdiscriminatie wettelijk verboden.
Maar het is toch redelijk dat een MBO-instelling bij de intake toetst of gegadigden in hun geambieerde opleiding vol­doende kans van slagen hebben en dat men hun zo nodig voor hun eigen bestwil de toegang ontzegt? Ja, maar dan zal men behoorlijk moeten motiveren waarom men de betrokkene ongeschikt acht voor deze opleiding. Bovendien zal men moeten motiveren waarom men het tot de zorgplicht van de onderwijsinstelling rekent om de toegang te blokkeren in plaats van een dringend advies te geven en de uiteindelijke keuze aan de betrokkene zelf over te laten.
Hoe zou men kunnen rechtvaardigen dat gegadigden om hun leeftijd worden afgewezen? Hoe valt het te verkopen dat ze vanwege hun leeftijd ongeschikt zouden zijn voor de opleiding?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Leeftijdsdiscriminatie”

  1. Op 18/8/2010 heeft OCW geantwoord op kamervragen van de SP.