Leerkracht heeft eigen kind op school

/

Dit weekend stond in The Guardian een blogbericht van een anonieme groepsleerkracht die z’n hart uitstort over een kind in zijn (of haar) klas. Of liever gezegd over de moeder van het kind, die op dezelfde basisschool lesgeeft en die inbreuk maakt op de professionele ruimte van de briefschrijver. Het verhaal heeft vele reacties losgemaakt. Iedereen is het erover eens dat de moeder onprofessioneel handelt als zij zich met de bejegening van haar kind bemoeit en dat de schoolleiding hieraan bij voorbaat paal en perk moet stellen. Voortrekkerij ligt immers op de loer en om de schijn daarvan te vermijden kan men ook in het tegendeel vervallen. Sommigen zijn van mening dat leerkrachten deze belangenverstrengeling zoveel mogelijk moeten vermijden en hun eigen kinderen bij voorkeur op een andere school moeten doen. Hier en daar wordt de geloofwaardigheid van de briefschrijver zelfs in twijfel getrokken: het is een interessante casus, doch ik moet aannemen dat u hem uit de duim gezogen heeft.
Maar het kan nog erger. In één van de reacties wordt de anekdote aangehaald van een leerkracht die haar eigen kind in de klas had. Als haar ongedurige dochter teveel klierde, kwam zij ‘en plein public’ met dreigementen zoals: ‘you can’t watch any television tonight when you get home’.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.