‘Leerkracht hoort niet op Hyves’

/

Het Nederlands Dagblad (23/1/2008) opende met een achtergrondartikel over profielsites zoals Hyves. Gerard Beverdam bericht dat reformatorische scholen zich afvragen of leraren inbreuk op de beroepsethiek maken als ze een profiel op Hyves aanmaken en aldus toetreden tot vriendenkringen die op internet ontstaan. De kern is: (a) doet het afbreuk aan je professionele gezagsrelatie tot leerlingen en aan je functie van rolmodel als je intieme gegevens over jezelf openbaart? (b) is het essentieel voor hun helpende relatie dat professionals de nodige afstand tot hun cliënten bewaren en geen vriendjes worden? (c) moeten professionals die macht over cliënten uitoefenen, het risico vermijden dat ze hun macht jegens de cliënt misbruiken (bv. op seksueel gebied)? (d) moeten professionals voorkomen dat cliënten macht over hen kunnen uitoefenen (bv. door middel van chantage)? In een kadertje bij het artikel wordt ook verwezen naar de opvoedkundige brochure Hyves, een bijenkorf vol vrienden, die deze maand door het christelijke platform Mediawijzer is uitgebracht.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “‘Leerkracht hoort niet op Hyves’”

  1. Hier een reportage van de acualiteitenrubriek Netwerk (T.V. 29-5-2008, tweede item).

  2. De Standaard (17/1/2009) wijdt een artikel aan het thema: ‘Leerkrachten en leerlingen mogen (geen) vriendjes zijn op Facebook’. En Mijn Kind Online (6/2/2009) haakt erbij aan.

  3. Hier een discussiedraad op Viva-forum (9/9/2010). De casus wordt enigszins vertroebeld door het feit dat de discussie wordt aangezwengeld door de vriendin van de Hyvende leraar.

  4. […] beider integriteit menen te kunnen vertrouwen. Tag: dubbelrollen en professionele distantie (1, 2, 3, 4, 5); […]