Leerlingen en stagiairs in de zorg

/

EenVandaag (12/4/2011) maakte een reportage over de begeleiding van leerling-werknemers en stagiairs in de zorgsector. Ten gevolge van personeelsgebrek op de afdeling, krijgen aanstaande verpleegkundigen en verzorgenden vaak verantwoor­delijkheden die alleen gediplomeerden toekomen en moeten ze zelfs taken verrichten die hun bekwaamheid teboven gaan. Dat stelt niet alleen de zorgvragers aan ernstige risico’s bloot. Het is ook schadelijk voor de zorgverleners-in-opleiding zelf. En door hun zwakke positie onderin de bedrijfshiërarchie kunnen ze er weinig tegen doen.
EenVandaag enquêteerde een panel van leerling-werknemers (BBL) en stagiairs (BOL en wellicht ook HBO). Men richtte zich dus op een bredere populatie dan het NIVEL-onderzoek (2010), waarin uitsluitend begeleiders van laatstejaars stagiairs uit het MBO en HBO ondervraagd werden. Maar ook in het NIVEL-onderzoek werd ge­concludeerd dat de begeleiding systematischer moet worden aangepakt, gericht op het bereiken van welomschreven leerdoelen. Verder wordt het bijvoorbeeld wenselijk geacht dat stagiair en begeleider in dezelfde werkshifts worden ingedeeld.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.