Leerlingen geweigerd: zusje is crimineel

/

Na de eindexamenfraude op Ibn Ghaldoun (IG) heeft OCW per 1 november de bekostiging van deze Rotterdamse school stopgezet. Gelukkig kwamen de leerlingen niet in de kou te staan: een christelijk schoolbestuur was bereid de islamitische school tot volgend schooljaar op de zelfde locaties voort te zetten. De doorstart, na de herfstvakantie, liet echter op zich wachten en daarom krijgen de leerlingen tot de kerstvakantie een 32-urige schoolweek om deze achterstand in te lopen.
Drie IG-leerlingen werd echter de toegang ontzegd: één omdat ze verdachte is in de examenfraude en twee omdat ze broer of zus van de verdachte zijn. Volgens het christelijke schoolbestuur vormen zij een bedreiging van de veiligheid op school. Hun aanwezigheid zou namelijk tot onrust en pesterijen kunnen leiden. Bovendien wenste het bestuur een onbesproken reputatie te vestigen: zij wil voortaan op geen enkele wijze met de examenfraude in verband kunnen worden gebracht. Maar de ouders van het drietal stapten naar de rechter en deze heeft het schoolbestuur teruggefloten. De verdachte leerling mag worden geweigerd, maar haar familieleden moeten worden toegelaten.
Ook zeven andere IG-leerlingen werden geweigerd. Hun islamitische ouders hadden zich tot op het laatst actief verzet tegen de opheffing van Ibn Ghaldoun en ze weigerden een contract te tekenen waarmee ze de grondslag van de doorgestarte school moesten onderschrijven en tevens moesten beloven de pers niet meer te woord te staan. De ouders van twee leerlingen stapten naar de rechter, die hen in het gelijk stelde. Hun eerdere activisme ten gunste van Ibn Ghaldoun wijst niet noodzakelijkerwijs op verzet tegen de grondslag van de nieuwe school en ze mogen niet worden beknot in hun vrijheid van meningsuiting.
Bron: AD (6/11/2013), Telegraaf (6/11/2013, 8/11/2013)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Leerlingen geweigerd: zusje is crimineel”

  1. OCW bericht 19/11/2013 dat de school aan het vonnis van de rechter gevolg heeft gegeven.