Leraar, burger, politicus

/

De heer S. zit voor Leefbaar Leiden in de gemeenteraad. Zondagavond twitterde hij: ‘De islam is geen geloof maar een barbaarse achterlijkheid.’ Deze abjecte tweet werd per omgaande gepubliceerd door het Leidsch Dagblad (22/5/2012), waarbij tevens gewag werd gemaakt van het feit dat hij Maatschappijleer geeft op een vmbo-school in Lisse. Hij is inmiddels door zijn werkgever geschorst (Trouw 25/5/2012).
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Leraar, burger, politicus”

  1. De heer S. zou ook nog het volgende argument kunnen proberen. Stel dat ik bij u als leraar Maatschappijleer zou solliciteren en u zou mij antwoorden: u komt in principe in aanmerking, maar toch wordt u het niet omdat u het gedachtengoed van Leefbaar Leiden bent toegedaan. In dat geval zou u zich schuldig maken aan discriminatie op grond van politieke overtuiging. Dat is in strijd met de wet. Maar nu doet u hetzelfde: u heeft mij geschorst op grond van mijn politieke overtuiging!
    Maar de school kan antwoorden: het verwijt van discriminatie werpen wij verre van ons. Wij hebben u in deze functie benoemd, terwijl u in Suriname geboren en van het zwarte ras bent. Wij meenden te mogen verwachten dat u, als lid van een minderheids­groep, bij onze leerlingen begrip zou wekken voor allochtone Nederlanders. Maar nu blijken we iemand in huis te hebben gehaald die, onder het mom van godsdienstkritiek, de discriminatie van moslims propageert …

  2. Bij een eerdere (?) werkgever bleek de heer S. moeite te hebben om werk en privé te scheiden. Hij is een enthousiaste PSV-fan en hij had zijn hele vaklokaal volhangen met PSV-attributen (Eindhovens Dagblad 23/8/2011). Dat doet me denken aan die Amerikaan­se wiskundeleraar, die zijn vaklokaal had volhangen met vaderlandslievende en christelijke posters (Onderwijsethiek 16/9/2012).

  3. De website Dichtbij.nl (25/5/2012) laat de schooldirectie uitgebreider aan het woord.

  4. Op 11/7/2012 heeft OCW kamervragen over deze kwestie beantwoord.

  5. De leraar heeft de rechtmatigheid van zijn schorsing laten toetsen door het College voor de Rechten van de Mens (de voormalige Commissie Gelijke Behandeling). Het College heeft op 31/1/2013 uitspraak gedaan. De school heeft hem inderdaad gediscrimineerd op grond van (uitlatingen die voortvloeiden uit) zijn politieke gezindheid. Maar zij heeft dat als bijzondere school mogen doen, omdat zij zich daarbij beroept op haar katholieke/interconfessionele grondslag. Zijn uitlatingen waren in strijd met de normen en waarden van de school en hij deed ze op een forum (Twitter) waarmee hij ‘een breed publiek bereikte, waaronder ook leerlingen van de school.’ Deze uitspraak gaat dus nogal ver. Volgens het College mag een bijzondere school haar leraren beperken in hun vrijheid van meningsuiting, ook al kiezen ze daarbij een buitenschools medium dat buiten de normale gezichtskring van de leerlingen ligt.
    UPDATE: 33% van de 706 respondenten op een poll van de commerciële website Jurofoon (25/2/2013) is het NIET met het College eens.