Leraars contra leerstofjaarklassen

/

De Vereniging van Vlaamse Leerkrachten (VVL) wil dat zittenblijven op de basisschool wordt afgeschaft, aldus bericht De Morgen (5/4/2012). Wie in het jaarprogramma bij sommige vakken achterop is geraakt, hoeft dus niet het heel jaar te doubleren. Weg met het inhumane leerstof­jaarklassensysteem! We moeten het onderwijs zo goed mogelijk differentiëren, zodat leerlingen het zesjarige curriculum in eigen tempo kunnen doorlopen.
Hollanders kijken daar niet van op, maar er brandt hun wel een waarschuwing op de lippen. In het VVL-plan wordt namelijk niet vermeld of men alle leerlingen naar een bepaald minimum­eindniveau wil brengen voordat ze naar het Vlaamse secundair onderwijs mogen overgaan. Evenmin wordt vermeld of men de Vlaamse basisscholier één à twee uitloopjaren wil gunnen als hij (zij) het verlangde eindrepertoire na zes verblijfsjaren nog niet bereikt heeft. Want daar ligt het probleem van het Nederlandse basis­onderwijs: weliswaar is het zittenblijven bij ons nagenoeg afgeschaft, maar na groep 8 stromen vele twaalfjarigen met grote taal- en reken­achterstanden het secundair onderwijs in. We zijn van de regen in de drup gekomen.
De VVL geeft geen antwoord op de fundamentele vraag: willen we alle basisscholieren zonder zittenblijven naar de eindstreep leiden, ook al zullen sommigen daar méér jaren voor nodig hebben, óf willen we hen zo snel mogelijk door het systeem heen jagen, ook al halen ze niet de eindstreep die binnen hun bereik ligt?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Leraars contra leerstofjaarklassen”

  1. Op 14/5/2012 stelt de minister in antwoord op kamervragen dat het hoge percentage zittenblijvers in het Nederlandse basis­onderwijs vermoedelijk gesitueerd is in de onderbouw (verlengd kleuteren).

  2. Van de Vlaamse tieners is 29% ooit een of meer keer blijven zitten en van de allochtone tieners zelfs 65%, bericht De Morgen (30/8/2012).

  3. L. Vogelaars heeft een soort argumentenkaart voor en tegen zittenblijven gemaakt (Refdag 6/11/2012).
    UPDATE: En in een vervolgartikel worden de voors en tegens van een klas overslaan besproken (Refdag 13/11/2012).

  4. Het VVL-plan maakt niet expliciet gewag van een minimum-eindniveau omdat dat door haar als bekend wordt verondersteld: het wettelijke Getuigschrift Basisonderwijs. In het kader van de hervorming van het secundair onderwijs (De Morgen 5/6/2013) wil men zelfs voorzien in verplichte eindtoetsing en een schakelvoorziening voor leerlingen die zonder getuigschrift naar het secundair onderwijs willen doorstromen.