‘Leraars gebruiken kinderen voor huishouden’

/

Op een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Vlaams-Brabant krijgen de leerlingen praktijkles Huishouden. Yves Barbieux bericht inĀ Het Nieuwsblad (27/2/2008) over een boze vader die een klacht tegen de school heeft ingediend. DeĀ leerlingen worden volgens hem misbruikt. Ze worden door leraren ingezet om hun huis te poetsen en hun was te doen. Ook worden gerechten, bereid op kooklessen, door leraren mee naar huis genomen. Het ligt volgens de boze vader meer voor de hand dat men leerlingen op hun eigen was laat oefenen en dat ze gemaakte gerechten zelf naar huis mogen nemen. In juridisch opzicht is de zaak door de schoolleiding afgedekt. Leraren storten een vergoeding in het schoolfonds en daaruit wordt het schoolreisje in het laatste leerjaar betaald. Maar hoe moet men in pedagogisch-didactisch opzicht en uit een oogpunt van beroepsethiek ertegen aankijken?

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.