Leraarschap is eigenaarschap

/

Geef de docenten hun vak en hun zeggenschap over de inrichting van het onderwijs terug. Dat behoort tot de kernpunten van de activistische docentenvereniging Beter Onderwijs Nederland (BON). Op deze kwestie heeft de Onderwijsraad, naar aanleiding van een adviesaanvraag van het Ministerie, zijn licht laten schijnen: hoe kan men de ruimte en de positie van de professional in het onderwijs organisatorisch vormgeven? In zijn rapport (d.d. 12/9/2007) Leraarschap is eigenaarschap adviseert de Raad onder meer dat de docenten zelf duidelijker vorm geven aan hun professionaliteit, in een stelsel van professionele beroepsverenigingen (p.52-71). Vorig jaar kwam de Algemene Onderwijsbond met het voorstel dat de rechten en plichten van de professionals door de werkgevers en werknemers binnen elke instelling worden vastgelegd in een Professioneel Statuut. De Onderwijsraad kaatst de bal terug: laat de professionals in verenigingsverband vastleggen wat ze van zichzelf menen te moeten verwachten. Professionele autonomie vereist professionele zelfregulering (binnen wettelijke kaders). In dat verband zouden ze net als artsen ook een beroepseed kunnen opstellen; de Onderwijsraad doet daaromtrent een tekstuele suggestie (p.70). Hoe gaat Minister Plasterk reageren? Uit zijn brief d.d. 12/9/2007 aan de Tweede Kamer wordt het niet helemaal duidelijk of hij van plan is concrete beleidsreacties op het gehele Raadsadvies te geven.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Leraarschap is eigenaarschap”

  1. De beloofde beleidsreactie op het advies Leerkracht! van de Commissie Leraren en het adviesrapport Leraarschap is Eigenaarschap van de Onderwijsraad verscheen 23/11/2007 onder de titel ‘Actieplan Leerkracht van Nederland’. Hoofdstuk 3 van de beleidsreactie gaat over de inspraak en participatie van de professionals in beleidsprocessen.