LSVb over studielast en studiebelasting

/

De Landelijke Studenten Vakbond heeft een vragenlijstonderzoek verricht naar de studielast in het hoger onderwijs. Op 28/4/2010 bracht de LSVb een persbericht uit waarin enkele resultaten en conclusies worden samengevat. Het lijkt erop dat het onderzoek zowel uitsluitsel geeft over de gemiddelde studie-inzet (bestede uren per week) als over de gemiddelde studielast (benodigde uren per studiepunt). Dat vereist een uiterst kundig onderzoeksdesign. Een breinbreker is namelijk hoe je de studie-inzet en de studielast in het hoger onderwijs in kaart moet brengen, gegeven de grote verschillen tussen studenten en tussen opleidingen. Je hebt nogal een grote steekproef nodig om daar iets zinnigs over te zeggen en je kunt niet volstaan met rekenkundige gemiddelden. Een ander probleem is dat je bij het berekenen van de studielast van cursussen niet alleen moet kijken naar de studenten die bij de eerste tentamen­gelegenheid geslaagd zijn, maar ook naar de vertraagden en gezakten. Zij moeten immers nog extra studielast verzetten om de beoogde studiepunten te verwerven. Verder zullen er bij de evaluatie van de gevonden urenaantallen vragen rijzen over de studiebelasting: hoe zwaar kan een fulltime student belast worden, uitgedrukt in netto-uren per goedbestede werkweek en per goedbesteed werkjaar?
Ik ben erg benieuwd naar het onderzoeksrapport, maar op de LSVb-site is dat nergens te vinden. In het persbericht con­cludeert de LSVb met veel aplomb dat de opleidingen in het hoger onderwijs te licht zijn en dat de student te weinig wordt uitgedaagd. Ik durf te wedden dat die conclusie niet door de onderzoeksresultaten geschraagd wordt.
Bron: Persbericht LSVb; Nieuwsbericht Persbureau HOP

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.