Lying by omission

/

In de tweejaarlijkse VSNU-rapportage WO-monitor 2004-2005 (28/6/2007) zijn belangrijke onderzoeksuitkomsten achtergehouden, bericht Maarten Keulemans in De Volkskrant (24/5/2008). In het onderzoek onder afgestudeerden bleek dat ze gemid­deld het tentamencijfer 7,3 hadden behaald, maar in de rapportage (p.120-3) werd gesuggereerd dat ze met een schamel zesje genoegen plachten te nemen. Het onder­wijs­persbureau HOP vroeg de onderzoekers om commentaar (Ublad 28/5/2008). Volgens ROA-onderzoeker Jim Allen zijn deze onderzoeksgegevens bewust niet in de rapportage opgenomen: ‘Je kunt er namelijk heel weinig mee. Bij de ene opleiding haal je een acht op je sloffen en bij de andere is dat een knappe prestatie. Wil je te weten komen hoe ambitieus studenten zijn en hoe uitdagend ze het onderwijs vinden, dan heb je andere gegevens nodig.’ Deze deskundige dooddoener mag in ons dossier Zesjescultuur niet ontbreken. En voor professionele onderwijsonderzoekers rijst tevens de vraag in hoeverre artikel 2.2 van hun Gedragscode in dit geval geschonden is: moest wetenschappelijke integriteit wijken voor belangen van de opdrachtgever?

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.