Maatschappelijke diensttijd

/

Bij de formatie van het kabinet-Rutte III is vorig jaar overeengekomen dat er een Maat­schappelijke Diensttijd voor jongeren zal worden opgetuigd. Een soort Maatschappelijke Stage, maar dan voor meerderjarige jongeren en dus ook niet meer geworteld in het voortgezet onderwijs. De initiatiefnemers, CDA en CU, zijn eigenlijk voorstander van een verplichte variant (maat­schappelijke dienstplicht), maar dat idee heeft geen politiek draagvlak gevonden, niet voor minderjarige en evenmin voor meerderjarige jongeren.
Staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis (ChristenUnie), denkt nog een jaar nodig te hebben om op basis van ervaringen in proef­tuinen een definitieve opzet te maken, zodat de Maat­schappelijke Diensttijd in de zomer van 2019 zou kunnen worden ingevoerd. Maar er moeten nog wel wat knopen worden doorgehakt, want op dit moment zijn er ten aanzien van de Maatschappelijke Diensttijd nog aanmerkelijke accentverschillen tussen CDA enerzijds en ChristenUnie anderzijds en tussen het Regeerakkoord van Rutte-III enerzijds en de voorlopige koers van staatssecretaris Blokhuis anderzijds. Die verscheidenheid van accenten wil ik hieronder zichtbaar maken.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Maatschappelijke diensttijd”

  1. Staatssecretaris Blokhuis heeft een Kamerbrief gepubliceerd (13/9/2019) waarin een kader voor de maatschappelijke diensttijd gepresenteerd wordt.