Maatschappelijke stage: afgedwongen liefdewerk

/

Leerling A is een zestienjarige havist. Hij werkt 80 uur per jaar als vrijwilliger in de kantine van zijn hockeyclub. Als schoolverplichting geldt dat hij 72 uren vrijwilligers­werk doet. Hij krijgt zijn kantinewerkzaamheden zonder enig probleem als maat­schappelijke stage afgetekend, mits hij een stageverslag inlevert. Zijn klasgenoot B werkt 120 uur per jaar bij McDonald’s en krijgt daarvoor het minimumjeugdloon. Zijn voorstel om dat als maatschappelijke stage af te tekenen wordt afgekeurd, want het is geen vrijwilligerswerk bij een nonprofit-organisatie. Maar de stagecoördinator meldt dat er binnenkort weer een erkende stageplaats vrijkomt: onder supervisie van de conciërge kan hij de fietsenhokken op het schoolplein repareren.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Maatschappelijke stage: afgedwongen liefdewerk”

  1. Meer informatie over de invoering van maatschappelijke stages vind je op de site Samen leven kun je leren van het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum.