Marktgericht onderwijs en onderzoek

/

De Franse paasvakantie is achter de rug. Studentenvoorman Jean-Baptiste Prévost roept docenten en studenten op het werk te hervatten, zodat de universitaire examens aan het eind van het semester doorgang kunnen vinden. De Franse universiteiten liggen al twee maanden plat door stakingen en demonstraties. De docenten en onder­zoekers verzetten zich tegen het regeringsbeleid en tot nu toe steunden de studenten­organisaties hun acties. Wat is er aan de hand?
Het gaat om de H.O.-wetgeving van president Sarkozy: hij wil de universiteiten meer Autonomie geven mits ze hun Kwaliteit beter beheersen (HOAK). De autonomie betekent bijvoorbeeld dat de universiteiten meer derdegeld­stroom­onderzoek mogen doen en dat ze meer vrijheid krijgen de beschikbare middelen naar eigen goeddunken te besteden. De kwaliteitsbeheersing houdt onder meer in dat het universiteitsbestuur toezicht moet houden op de prestaties van de onderzoekers. Wie niet genoeg publi­caties scoort, moet onderzoekstijd inleveren en meer onderwijs geven. Inmiddels is dat plannetje in de ijskast geplaatst, maar de toon is gezet.
Wat het onderwijs betreft, is een nieuwe kwaliteitsmaat geïntroduceerd: de werk­loos­heid van gediplomeerden. Naar­mate de studenten na hun afstuderen sneller aan de bak komen, krijgen universiteiten meer geld van de overheid. Ze moeten hun oplei­dingen en exameneisen dus beter afstemmen op de vraagzijde van de arbeidsmarkt en met name op de vraag naar direct-inzetbare twintigers met pasklare competenties.
Maar verder verzetten de docenten zich uiteraard tegen de dreigende overheids­bezuini­gingen. Bij de invoering van de hervormingswet in 2007 beloofde Sarkozy dat het hoger onderwijs er geld bij zou krijgen, maar sinds de kredietcrisis ziet het er allemaal somberder uit.
Bronnen: Der Tagesspiegel 26/2/2009 (Hans-Hagen Bremer), 17/4/2009 (Stefan Beutelsbacher); Dépêches de l’Education 21/4/2009

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Marktgericht onderwijs en onderzoek”

  1. […] zorgen ze dat het onderwijs gewoon doorgang vindt. In Frankrijk is dat anders. Uit protest tegen nieuwe overheidsmaatregelen legden vele universitaire docenten vijf maanden lang het werk neer. Karim Abbara (Ad Valvas […]