Matching in Utrecht

/

De Universiteit Utrecht (UU) stelt met ingang van 2013 aanvullende voorwaarden voor de toelating tot haar bachelor­opleidingen. Aspirant-studenten moeten zich uiterlijk 1 mei aanmelden en ze moeten in de zomer aan een ‘matchingstraject’ deelnemen opdat iedere student op de juiste plaats komt. Wie niet aan het traject deelneemt, wordt de toegang tot de UU-opleidingen ontzegd, aldus de voorlopige versie van de Wegwijzer Matching. Bij mij rijst de vraag of deze inperking van het toelatingsrecht wettelijk is toegestaan. Maar het is in elk geval loffelijk dat de UU zich inspant om aspirant-studenten optimaal te ondersteunen bij het maken van hun studiekeuze. Het matchingstraject wordt door het College van Bestuur gepresenteerd als een service voor de aspirant-student, en de uiteindelijke studiekeuzebeslissing wordt ook aan de betrokkene zelf overgelaten. Maar de UU-faculteiten mogen zelf bepalen hoeveel werk ze ervan willen maken: zij kunnen er zelfs voor kiezen het traject af te sluiten met een formeel toelatingsadvies (hetzij groen, dan wel oranje of rood). In de Wegwijzer wordt die optie echter nauwelijks uitgewerkt. Aan welke kwaliteitseisen zou zo’n toelatingsadvies moeten voldoen?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Matching in Utrecht”

 1. Uit een vervolgartikel op de DUB-site (2/10/2012) blijkt dat het de Universiteit Utrecht echt menens is. En volgens de Admissions Dean is het in juridisch opzicht dik in orde.
  UPDATE I. Het Reformatorisch Dagblad (1/10/2012) heeft zijn huiswerk gedaan: desgevraagd delen de Universiteit Leiden en de Rotterdamse Erasmusuniversiteit mee dat ze het wetsvoorstel over het recht op een studiekeuzegesprek [en de plicht van de aspirant-student om in te gaan op het aanbod tot zo’n gesprek] afwachten. Bij zijn aantreden in 2010 had het kabinet-Rutte dat wetsvoorstel aangekondigd. Blijkbaar zitten er dus toch een paar juridische haken en ogen aan.
  UPDATE II. In haar eigen planning hanteert de Universiteit Utrecht als veronderstelling dat [hetzij de wetgever dan wel] alle instellingen in den lande in 2013 zullen besluiten dat de aankomende bachelorstudenten van het cohort 2014 zich uiterlijk 1 mei 2014 moeten aanmelden.
  UPDATE III. Ook de Rotterdamse hoogleraar Onderwijsrecht, Pieter Huisman, vraagt zich af of de Utrechtse matchings­procedure in het licht van de huidige wettelijke regels door de beugel kan (DUB 4/10/2012).
  UPDATE IV. Op 23/1/2013 is het wetsontwerp Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs bij de Tweede Kamer ingediend (dossier 33519).

 2. Op de UU-site vond ik nog deze URL.

 3. Een ernstige omissie: ik ben een vijfde kwaliteitseis vergeten. Er worden gegevens over aspirant-studenten verzameld met het doel hen optimaal te begeleiden bij de toetsing van hun (voorlopige) studiekeuze, en uiteindelijk wordt daaraan nog een laatste gegeven toegevoegd: het studiekeuze-advies dat hij of zij heeft ontvangen. Mogen deze gegevens ook voor andere doelen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de beslissingen die de studieleiding over deze student moet nemen tijdens het eerste studiejaar? Moet er niet een waterdichte scheiding worden aangebracht tussen het helpsysteem (gericht op zelfsturing) en het ambtelijke systeem (gericht op sturing door de studieleiding)? In elk geval moeten daarover heldere afspraken worden gemaakt. En de aspirant-studenten moeten daarvan op de hoogte worden gebracht voordat ze het helpsysteem instromen.