MBO: competent in examinering

/

  1. Een MBO-opleiding is een onderwijssysteem met een input en een output.
  2. Om de kwaliteit van de output te beheersen, heeft zij een examensysteem nodig.
  3. Zij zet vervolgens een systeem van interne kwaliteitszorg (IKZ) op om de kwaliteit van het examensysteem te beheersen.
  4. En zij houdt een administratie- en verantwoordingssysteem (A&V) bij om te kunnen verantwoorden dat het IKZ-systeem volgens de PDCA-cyclus opereert (Plan-Do-Check-Act).
  5. In het kader van een systeem van externe kwaliteitszorg wordt dat A&V-systeem periodiek geïnspecteerd. Als dat A&V-systeem niet aan de eisen voldoet, verliest de opleiding haar examenlicentie.

Lees verder … (PDF) 

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “MBO: competent in examinering”

  1. Het onderwerp van deze column is de toenemende regelzucht en controledrang, in het bijzonder met betrekking tot de kwaliteit van de MBO-examinering.
    De hoogleraar Guus Berkhout vindt dat professionals (docenten en examinatoren) meer vertrouwen verdienen. Maar ze hebben niet automatisch recht op vertrouwen. Ze moeten dat vertrouwen verdienen door aantoonbare vakbekwaamheid. Ze zullen moeten aantonen dat in de opleiding van docenten voldoende aandacht wordt besteed aan hun vakbekwaamheid op het gebied van beoordeling en examinering. Dat is de professionele zelfregulatie die nodig is voordat ze in het geweer kunnen komen tegen overtrokken ‘regelzucht en controledrang’.