MBO: meer lesuren, minder stage

/

Het ministerie van OCW heeft op 16 februari het Actieplan MBO ‘Focus op Vakman­schap 2011-2015’ uitgebracht . Wat de voltijdse opleidingen (BOL) betreft, is men voornemens de norm voor de onderwijstijd in het eerste cursusjaar te verhogen naar 1000 uur. Tevens wordt voor deze opleidingen een scherpere norm inzake de begeleide onderwijstijd op school ingevoerd: minimaal 750 uur in het eerste en gemiddeld minimaal 600 uur in de hogere cursusjaren. In het algemeen zal dat betekenen dat de omvang van de stages gereduceerd wordt. Ook wil OCW de wet veranderen om de cursusduur van de vierjarige BOL-opleidingen tot drie jaar te bekorten. Dat zal eveneens tot drastische reductie van de stagetijd leiden.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “MBO: meer lesuren, minder stage”

 1. De bedrijven zullen hier zeker niet blij mee zijn. Je ziet nu al dat er veel interne opleidingen ontstaan omdat bedrijven niet tevreden zijn met de mensen die van het MBO afkomen….Dadelijk maakt het MBO zichzelf gedeeltelijk overbodig.
  Verder, er is de laatste tijd juist heel veel geinvesteerd om de stage (beter: beroepspraktijkvorming BPV) inhoud te geven. Van zomaar een beetje meelopen leer je niet zo veel, maar het goed koppelen van ervaring aan theorie en ook daadwerkelijk opdrachten uitvoeren tijdens de BPV zorgt voor een veel betere leeromgeving dan alleen maar in de klas zitten. Het zou eeuwig zonde zijn om als de ingezette trend door deze maatregelen weer teniet gedaan wordt. Zonde voor het MBO, de bedrijven en zeker voor de studenten.

 2. Jef van den Hurk (18/2/2011) wijdt een blogbericht aan de voorgenomen maatregelen inzake onderwijstijd, lestijd, stageomvang en cursusduur.
  UPDATE: … en op 24/3/2011 schreef hij een vervolg daarop.

 3. De Onderwijsraad toont zich in zijn advies (19/4/2011) zeer kritisch tegenover de plannen van het ministerie: maak de stages leerzamer, maar niet korter.

 4. Het ministerie heeft een kamerbrief (28/11/2011) uitgebracht met een voorlopige uitwerking van het Actieplan.

 5. Het ministerie bericht (28/3/2012) dat de nominale opleidingsduur van de meeste mbo-4 studies op korte termijn tot drie jaar bekort zal worden. Daartoe moet het parlement eerst nog het wetsontwerp Doelmatige Leerwegen goedkeuren.
  UPDATE: In de Staatscourant (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-16689.html” target=”_blank”>18/6/2014) is vastgelegd welke opleidingen vierjarig zullen blijven.