MBO: tekort aan stageplaatsen (II)

/

De Minister heeft wederom kamervragen beantwoord over het tekort aan stageplaatsen in het middelbaar beroepsonderwijs (13/9/2012). ‘Deelt u de mening dat het onaanvaard­baar is als een student van de opleiding wordt verwijderd omdat er geen stageplek voorhanden is? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat onderneemt u indien dit toch gebeurt?’ De Minister blijft het antwoord schuldig. Zij volstaat met de mededeling dat mbo-instellingen wel een inspannings- maar geen resultaatsverplichting hebben om studenten aan een stageplaats te helpen.
De Minister weigert dus te zeggen: Ja, zolang BOL-opleidingen van hun studenten eisen dat ze meer dan de wettelijk voorgeschreven 20% van de opleidingstijd aan stages besteden, vind ik het eigenlijk onaanvaardbaar als studenten die tot de opleiding zijn toegelaten, van de opleiding worden verwijderd omdat er bij nader inzien in de verroosterde perioden geen stageplek voorhanden blijkt te zijn.
Zie ook: Tekort aan stageplaatsen (I)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “MBO: tekort aan stageplaatsen (II)”

  1. Nieuwe bezems vegen schoon: de nieuwe bewindsvrouwe op OCW acht het niet acceptabel dat MBO-instellingen bij de werving en toelating van studenten geen rekening houden met het aantal beschikbare stageplaatsen (AD 4/4/2013).

  2. […] De Tweedekamerfractie van de PvdA wil dat mbo-instellingen hun toegelaten studenten garanderen dat ze een stageplaats krijgen of dat ze anders vervangende praktijk­opdrachten kunnen doen (AD 28/10/2013). Dat lijkt me een redelijk verlangen, maar de PvdA-minister zal vermoedelijk antwoorden dat mbo-instellingen slechts een inspanningsverplichting hebben en dat lieverkoekjes niet gebakken worden. De vraag is dan of de PvdA-fractie ook bereid is echt z’n tanden te laten zien en vervolgens dóór te bijten. Het is nogal goedkoop zomaar iets te roepen om stemmen te winnen bij het kiezersvolk. Laat de fractie verduidelijken welke wettelijke regelingen en procedures volgens haar veranderd moeten worden. Wat moet er gebeuren om de duur van de verplichte stages aan te passen aan het beschikbare aantal stageplaatsen? Mag van opleidingen worden verlangd dat ze hun onderwijsprogramma’s flexibiliseren, zodat alle beschikbare stageplaatsen het hele jaar door bezet kunnen worden? Houdt de inspanningsverplichting óók in dat ze waar nodig een eigen leerbedrijf opzetten om moeilijk plaatsbare stagiairs onder dak te brengen? Krijgen mbo-studenten recht op schadevergoeding (of een sociale uitkering) als de mbo-instelling haar verplichtingen niet nakomt, of verliest de opleiding dan haar Crebo-erkenning? En hoe zit het met subsidies of belastingfaciliteiten voor stagebedrijven? Zie ook: Tekort aan stageplaatsen I en II […]

  3. […] kennelijke ongeschiktheid) naar het diploma te leiden. Zie ook: Tekort aan stageplaatsen I, II, […]