MBO: tekort aan stageplaatsen (II)

De Minister heeft wederom kamervragen beantwoord over het tekort aan stageplaatsen in het middelbaar beroepsonderwijs (13/9/2012). ‘Deelt u de mening dat het onaanvaard­baar is als een student van de opleiding wordt verwijderd omdat er geen stageplek voorhanden is? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat onderneemt u indien dit toch gebeurt?’ De Minister blijft het antwoord schuldig. Zij volstaat met de mededeling dat mbo-instellingen wel een inspannings- maar geen resultaatsverplichting hebben om studenten aan een stageplaats te helpen.
De Minister weigert dus te zeggen: Ja, zolang BOL-opleidingen van hun studenten eisen dat ze meer dan de wettelijk voorgeschreven 20% van de opleidingstijd aan stages besteden, vind ik het eigenlijk onaanvaardbaar als studenten die tot de opleiding zijn toegelaten, van de opleiding worden verwijderd omdat er bij nader inzien in de verroosterde perioden geen stageplek voorhanden blijkt te zijn.
Zie ook: Tekort aan stageplaatsen (I)

3 reacties op “MBO: tekort aan stageplaatsen (II)”

  1. Nieuwe bezems vegen schoon: de nieuwe bewindsvrouwe op OCW acht het niet acceptabel dat MBO-instellingen bij de werving en toelating van studenten geen rekening houden met het aantal beschikbare stageplaatsen (AD 4/4/2013).