Medezeggenschap: onderbelichte belangen

/

De Erasmus School of Economics (ESE) biedt Engelstalige en Nederlandstalige opleidingen. Een Engelstalige studente is verkozen tot lid van de faculteitsraad, maar ze beheerst de Nederlandse taal niet. En Nederlands is de voertaal van de raads­vergaderingen en van de raadsstukken. Ze wordt dus niet in staat gesteld de belangen van de Engelstalige studenten adequaat te behartigen (Erasmus Magazine 1/9/2011).
Dat is een bekend probleem van de democratische rechtsstaat. Volksvertegen­woordigers hebben tot taak de belangen van het hele volk te vertegenwoordigen. Maar sommige belangen worden te weinig belicht: er zijn onvoldoende democra­tische garanties ingebouwd dat ze eerlijk worden meegewogen in de beleidsvorming. In ons Rotterdamse voorbeeld gaat het om een taalprobleem waardoor de belangen van een minderheidsgroep niet door hun vertegenwoordiger behartigd kunnen worden. Maar dit is slechts één voorbeeld van het democratisch tekort in de medezeggenschap. Welke factoren kunnen in de hand werken dat sommige belangen onderbelicht blijven in de gangbare inspraakprocedures binnen onderwijsinstellingen? En welke belangen dreigen onderbelicht te blijven?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.