Meelifters (II)

/

Joep zit in het derde leerjaar havo of vwo. Hij moest voor Natuurkunde een huiswerkopdracht maken, samen met vijf klasgenoten. Een groepsopdracht dus: maak een constructie zodat een ei van grote hoogte tot op de harde grond kan zweven zonder te breken. Tevens moest de groep daarover een natuurkundig verslag schrijven. Het lukte wonderwel en de groep werd beloond met het cijfer 8,3. Maar een van de groepsleden vond het onrechtvaardig dat ze alle zes hetzelfde cijfer kregen. De leraar stemde ermee in dat het groepscijfer (6x 8,3) intern verdeeld werd. Met overgrote meerderheid werd besloten dat Joep een vier en de overigen een negen verdienden. En deze individuele scores werden dus door de leraar in zijn cijferboekje opgetekend. Kan dat zomaar, klaagt de gedupeerde leerling op Scholieren.com (31/5/2010).
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Meelifters (II)”

  1. Margreet van den Berg (15/6/2010) attendeert op een leidraad voor docenten inzake Online Peer beoordeling (2009). Op p.22-25 wordt een Delftse procedure voor peerevaluatie van teamwork beschreven.
    UPDATE: In TUDdelta (14/10/2013) een mooi artikel over het Delftse beleid jegens meelifters.