Meer academici voor de klas

/

Sinds 2005 kunnen universitaire studenten, na het voltooien van hun driejarige bacheloropleiding, een tweedegraads lesbevoegdheid in hun vak verwerven. Daartoe volgen ze een aanvullend pedagogisch-didactisch traject: een éénjarige kopopleiding in het HBO.
Ondertussen hebben de VSNU en de HBO-raad plannen gemaakt voor een versnelde kopleiding: een duaal traject van een half jaar. Voorwaarde is dat de betrokken studenten in het kader van hun universitaire bacheloropleiding een ‘educatieve minor’ hebben gevolgd. Deze minor, die eveneens een half jaar duurt, zou door de universitaire lerarenopleiding (ULO) worden verzorgd.
Maar het kan nòg sneller. RTL Nieuws berichtte vanochtend dat staatssecretaris Van Bijsterveldt met een nieuw plan komt. Als je een universitair bachelordiploma Ge­schie­denis, Economie of Biologie op zak hebt, mag je direct voor de klas, mits je de eerder­genoemde educatieve minor in je bachelorprogramma hebt opgenomen. Af­wachtend commentaar op de BON-site: in het grijs verleden zijn goede ervaringen opgedaan met een driejarige MO-A opleiding. Dat was een veredeld kandidaats­examen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Meer academici voor de klas”

  1. Inmiddels is de ‘Kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren 2008-2011’ verschenen, onder de titel Krachtig Meesterschap. Pagina 35 en verder gaat over ‘Meer academici voor de klas’. Bezitters van het universitaire bachelordiploma krijgen de bevoegdheid om les te geven in de onderbouw van havo/vwo en in de mavo. Ik heb nog niet kunnen achterhalen hoe RTL Nieuws aan het bericht kwam dat die bevoegdheid uitsluitend voor Geschiedenis, Economie en Biologie zou gelden. Ook in het Utrechts Actieplan Leraren (UU, juni 2008) vind ik daarvoor geen aanknopingspunten.

  2. VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda heeft het niet goed begrepen, zo blijkt uit een artikel in Science Guide (26/9/2008). Vertegenwoordigers van Lerareninactie.nl vinden het schandalig dat bezitters van een universitair bachelordiploma als bevoegde leraar voor de klas komen te staan: ‘Dat doe je toch ook niet met rechters en dokters?!’ In antwoord bijt Noorda hun toe: ‘Heeft u dan nog nooit gehoord over de co-schappen die studenten in hun studie lopen?’ Jawel meneer Noorda, maar die co-schappen zijn stages waar studenten onder strikte supervisie van bevoegde artsen praktijkervaring opdoen. En dat is nou precies het verschil, oordeelt de Algemene Onderwijsbond in een nieuwsbericht van het Hoger Onderwijs Persbureau (U-blad 26/9/2008): ‘Deze studenten moeten niet worden gezien als volwaardige leraar’ maar als een ‘leraar-in-opleiding, zoals ook bij zij-instromers gebeurt.’

  3. Lerarenopleider Riny van Krieken (Folia Civitatis 3/10/2008 p.8-9) vindt dat een driejarige universitaire bacheloropleiding onvoldoende is om leraren op MAVO-leerlingen los te laten. Volgens haar is het leraarschap in het VMBO-t veel zwaarder dan in de onderbouw van het HAVO/VWO.