Mensenrechten op school

/

Onderwijsinstellingen behoren de mensenrechten van hun leerlingen of studenten te eerbiedigen. In het Europese Mensenrechtenverdrag (artikel 9 en 10) worden bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst gegarandeerd. Het is dan zeer bedenkelijk als van aankomende leerlingen of studenten wordt gevraagd een gelofte te onderschrijven waarin sommige gedachten, meningen en uitlatingen taboe worden verklaard. Dat stelt Harry Lewis (30/8/2011), oud-decaan van het undergraduate College van de Harvard Universiteit. Hij trekt aan de bel omdat aan de Harvardstudenten van het instroomcohort 2011 een vérstrekkende gelofte wordt voorgelegd. Ze zijn niet verplicht hun handtekening eronder te zetten, maar weigeraars worden wel voor Jan Alleman te kijk gezet. In hoeverre staan er dingen in die een normaal mens niet voor z’n rekening kan nemen?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Mensenrechten op school”

  1. Op de website van FIRE (1/6/2012) gaat Samantha Harris op gedragscodes binnen universiteiten en hogescholen in waar verregaande grenzen aan de vrijheid van meningsuiting worden gesteld: studenten kunnen gestraft worden als hun uitlatingen onwelgevoeglijk zijn of de waardigheid van mensen aantasten.