Mentor en examinator: onverenigbare functies?

/

Het is juni. Een jonge vrouw zit in het examenjaar van een drie- of vierjarige mbo-opleiding in de sector Welzijn & Educatie. Ze is een jaar of twintig, ruimschoots meerderjarig dus. De meeste examenonderdelen heeft ze met succes afgelegd, maar helaas blijkt ze de laatste onderdelen te moeten herkansen. Bij deze onderdelen was haar mentor als enige beoordelaar opgetreden. Zij vraagt zich af of de functies van mentor en examinator verenigbaar zijn (FOK 12/6/2014). Op het eerste gezicht is dat een rare vraag, want de mentorfunctie wordt gewoon door docenten vervuld. Maar bij nadere beschouwing is de vraag zo gek nog niet. Want in deze mbo-instelling hebben mentoren heel wat taken en bevoegdheden …
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.