Mishandeling op school

/

De politierechter te Zwolle heeft op 20 augustus vonnis gewezen tegen een vrouw die de leerkracht van haar elfjarige dochter op het schoolplein naar de keel had gegrepen (Stentor 20/8/2015). Deze mishandeling komt haar op zestig uur werkstraf te staan. Bovendien moet ze 770 euro schadevergoeding aan de leerkracht betalen, inclusief 500 euro smartegeld.
Het incident speelde zich af op 17 maart. Bij het uitgaan van de school klaagde het meisje bij haar moeder dat de juf haar op weg naar het gymlokaal hardhandig bij de arm had gepakt en dat ze daar een pijnlijke arm aan had overgehouden. De moeder eiste stante pede toelichting van de juf, maar deze weigerde daarop in te gaan. Toen ging de moeder door het lint (Volkskrant 20/8/2015). De school deed aangifte en de moeder belandde twee dagen in voorlopige hechtenis.
In het ziekenhuis werd door een arts een inwendige kneuzing bij het meisje geconstateerd. Naar aanleiding daarvan deed de vader op zijn beurt aangifte van mishandeling door de leerkracht (Stentor 20/3/2015), maar het Openbaar Ministerie besloot deze klacht wegens gebrek aan bewijs te seponeren (Stentor 16/5/2015). De ouders hebben vervolgens tegen deze beslissing beroep aangetekend bij het gerechtshof (Stentor 20/5/2015): zij verlangen dat door de rechter wordt vastgesteld of de leer­kracht zich aan mishandeling van hun dochter schuldig heeft gemaakt.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Mishandeling op school”

  1. Onder de slogan Veilige Publieke Taak voert de overheid sinds 2010 campagne tegen agressie en geweld, uitgeoefend jegens werknemers met een publieke taak zoals politieagenten, brandweerlieden, hulpverleners, OV-personeel en onderwijspersoneel. De desbetreffende werkgevers en werknemers worden gestimuleerd terstond aangifte te doen en er zijn Eenduidige Landelijke Afspraken met politie en justitie gemaakt om agressie en geweld voortvarend te vervolgen en zwaar te bestraffen en om de daders ook te laten opdraaien voor de aangerichte schade. In deze context wordt aan de nieuwsmedia een belangrijke functie toebedacht om het publiek te informeren over misdragingen jegens werknemers met een publieke taak en over de wijze waarop de daders worden aangepakt. Het risico van deze campagne is echter dat de neiging kan ontstaan met twee maten te meten en uitingen van onprofessionele agressie en onprofessioneel geweld, uitgeoefend door werknemers met een publieke taak, door de vingers te zien, onbestraft te laten of zelfs te vergoelijken.

  2. Naar aanleiding van het Zwolse vonnis publiceerde RTL-Nieuws (20/8/2015) een interview met Lisa Gaikhorst, die vorig najaar bij de UvA gepromoveerd is op een onderzoek naar de problemen van beginnende leerkrachten (ook via de boekhandel verkrijgbaar). Gesteld dat moeder José een 33-jarige hoogopgeleide, mondige en kritische vrouw is (die op haar ouderlijke strepen staat), terwijl juf Annemarie pas van de pabo is gekomen (en haar professionele status moet verdedigen), dan kan hun interactie zeer problematisch worden: Annemarie ervaart het gedrag van José als neerbuigend en intimiderend, en José ervaart haar defensieve reactie als arrogant.

  3. In het Onderwijsblad (9/1/2016) komt de betrokken leerkracht aan het woord. Het gerechtshof heeft trouwens nog steeds niet beslist op het beroep dat de ouders tegen de seponering van hun tegenaangifte hebben aangespannen.