Misleidende studiebijsluiters

/

De universiteiten hebben hun bacheloropleidingen van een studiebijsluiter voorzien (VSNU 8/3/2014). Voor aanstaande studenten is de gepresenteerde ‘Studie in Cijfers’ echter onbegrijpelijk en zelfs misleidend. Verwezen wordt naar een toelichting op de website Studiekeuze123, maar daar worden ze nauwelijks wijzer van. Een eerlijke studiebijsluiter zou de cijfers aldus toelichten:
(a) Studenttevredenheid. Gerapporteerd wordt de tevredenheid van de (merendeels ouderejaars) studenten. In de gerap­porteerde tevredenheidsscore is het oordeel van de propedeutische studiestakers (25 à 30% van het instroomcohort) dus nauwelijks verdisconteerd.
(b) Doorstroom naar tweede jaar. Gerapporteerd wordt het percentage eerstejaars­studenten van het instroomcohort 2011 dat ook in het daaropvolgende jaar ingeschreven stond bij de opleiding. Gelieve dit kengetal dus niet te verwarren met het percentage dat het eerste cursusjaar in één jaar voltooit, want dat ligt gewoonlijk aanmerkelijk lager. Wees er tevens op bedacht dat het uitvalpercentage mede afhankelijk is van de propedeutische studievoortgangseisen (deze BSA-criteria kunnen sinds 2011 strenger zijn geworden).
(c) Bachelordiploma binnen vier jaar. Gerapporteerd wordt het percentage tweede­jaarsstudenten dat met maximaal één jaar studievertraging één of ander universitair bachelordiploma behaalt. Gelieve dit kengetal dus niet te verwarren met de kans dat eerstejaarsstudenten (inclusief propedeutische studiestakers) hun aanvankelijk gekozen opleiding met succes voltooien.
(d) Arbeidsmarkt. Dit kengetal betreft een bijzondere populatie: de bezitters van een bachelordiploma die bovendien één of ander masterdiploma op zak hebben en die vervolgens binnen 1,5 jaar een baan hebben gevonden. Gerapporteerd wordt hoeveel procent van hen na 1,5 jaar een baan op universitair niveau bemachtigd hebben. Het gaat dus niet om de kans op een baan binnen het gekozen vakgebied (want alleen het niveau van de baan is bepalend) en zelfs niet om de kans op een baan van universitair niveau (want de werklozen zijn buiten beschouwing gelaten).
BRON: Studiekeuzeinformatie.nl

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Misleidende studiebijsluiters”

  1. “Universiteiten publiceren arbeidsmarktkansen online”, kopt het Dagblad Trouw (8/3/2014) op gezag van de minister, die geciteerd werd in het VSNU-persbericht (8/3/2014). “Eén van de oorzaken dat studenten stoppen met hun opleiding is dat ze van te voren niet goed weten wat de studie precies inhoudt. Goed om te zien dat alle universiteiten nu met ‘Studie in Cijfers’ de aankomende studenten de perfecte tool bieden die informatie geeft over de inhoud van de studie én over het arbeidsmarktperspectief. Dit helpt aankomende studenten zeker om een betere keuze te kunnen maken welke opleiding zij willen gaan volgen”, aldus minister Bussemaker. Dus zelfs OCW verkeert in de onjuiste veronderstelling dat de studiebijsluiters een indicatie geven van de kans op werk binnen anderhalf jaar na afsluiting van de masteropleiding.