Moet de CITO-toets in februari?

/

Volgens Aleid Truijens (De Volkskrant 16/12/2008) is het goed dat de Eindtoets Basisonderwijs in februari wordt afgenomen, want scholieren hebben recht op een objectief oordeel. Maar ze heeft niet voldoende nagedacht over de functies van de CITO-toets. Waarover moet een objectief oordeel worden geveld?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Moet de CITO-toets in februari?”

  1. Gisteren is het advies van de PO-raad verschenen (inclusief de aanbeveling dat de CITO-toets naar juni moet worden verschoven), tezamen met de tekst van de toespraak van de voorzitter en het persbericht van de PO- en VO-raad. Hier een column van de Utrechtse hoogleraar Theo Wubbels (Trouw 16/12/2008).

  2. ‘200 Scholen voeren naast Citotoets ook intelligentietest in’, bericht Trouw (10/1/2008). Underachievers kunnen op die manier beter geïdentificeerd worden. Het siert de onderwijsredactie dat zij flink heeft doorgevraagd: Peter Tellegen (NIO) tekent erbij aan dat intelligentietests onbetrouwbaar zijn als ze niet in de moedertaal worden afgenomen. Dat is van belang voor allochtone leerlingen en streektaalsprekers.

  3. De P.O.-raad (9/6/2009) bericht dat er volgend jaar op kleine schaal geëxperimenteerd zal worden met een latere afname van de CITO-toets (begin april).