Moeten de goeden onder de kwaden lijden?

/

Ik volg de opleiding Marketing aan de Provinciale Hogeschool Limburg. Ik heb eind maart het tweedejaarstentamen Marktonderzoek Theorie gehaald. Achteraf rees bij docenten de verdenking dat een onbekend aantal deelnemers fraude gepleegd heeft: vermoedelijk waren zij door diefstal in het bezit van de tentamenvragen gekomen. Aangezien niet achterhaald kan worden wie dankzij deze vermeende fraude geslaagd is, heeft de examencommissie het oorspronkelijke tentamen ongeldig verklaard en op 2 juni een nieuwe tentamenzitting uitgeschreven. Samen met dertig andere studenten heb ik daartegen geprotesteerd bij de Interne Beroepscommissie, maar ons bezwaar is vorige week verworpen. Ik had part noch deel aan deze vermeende fraude en ik meen daarom recht te hebben op mijn oude cijfer. Ik weiger deel te nemen aan het nieuwe tentamen en ben in beroep gegaan bij de (Vlaamse) Raad voor Examenbetwistingen. Bron: Het Belang van Limburg 3/6/2008.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Moeten de goeden onder de kwaden lijden?”

  1. De Raad van Betwistingen heeft op 19 juni uitspraak gedaan ten gunste van de student. De tekst van het lokale onderwijs- en examenreglement laat niet toe dat men de goeden onder de kwaden laat lijden en bovendien hebben de goeden er recht op tegenbewijs aan te voeren. Maar de faculteit lapt die uitspraak aan z’n laars.

  2. Tentamen ongeldig?…

    Casus I: De examencommissie van de Engelstalige bacheloropleiding IBMS van de Avans Hogeschool heeft beslist dat alle tweedejaarsstudenten het deeltentamen Budgeting moeten overdoen (Punt 31/3/2011). De reden is dat sommige studenten hadden gespiekt zo…