Moeten de goeden onder de kwaden lijden?

Ik volg de opleiding Marketing aan de Provinciale Hogeschool Limburg. Ik heb eind maart het tweedejaarstentamen Marktonderzoek Theorie gehaald. Achteraf rees bij docenten de verdenking dat een onbekend aantal deelnemers fraude gepleegd heeft: vermoedelijk waren zij door diefstal in het bezit van de tentamenvragen gekomen. Aangezien niet achterhaald kan worden wie dankzij deze vermeende fraude geslaagd is, heeft de examencommissie het oorspronkelijke tentamen ongeldig verklaard en op 2 juni een nieuwe tentamenzitting uitgeschreven. Samen met dertig andere studenten heb ik daartegen geprotesteerd bij de Interne Beroepscommissie, maar ons bezwaar is vorige week verworpen. Ik had part noch deel aan deze vermeende fraude en ik meen daarom recht te hebben op mijn oude cijfer. Ik weiger deel te nemen aan het nieuwe tentamen en ben in beroep gegaan bij de (Vlaamse) Raad voor Examenbetwistingen. Bron: Het Belang van Limburg 3/6/2008.
Lees verder … (PDF)

2 reacties op “Moeten de goeden onder de kwaden lijden?”

  1. Pingback: onderwijsethiek.nl