Monitoring van studiekosten in het hoger onderwijs

/

De Socialistische Partij heeft onderzoek gedaan naar de studiekosten in het WO, HBO en MBO. Gisteren werden de resultaten gepubliceerd. Naar aanleiding daarvan wordt aanbevolen dat opleidingen de aanstaande studenten duidelijker voorlichten over de studiekosten die hun te wachten staan. Volgens het normbudget van het ministerie bedragen de studiekosten voor WO- en HBO-studenten 640 en voor MBO-studenten 560 euro per cursusjaar (exclusief het collegegeld). Voorheen heeft ook het ISO al vastgesteld dat vele studenten met dit normbudget niet uitkomen. Het zou redelijk zijn dat aanstaande studenten via de studie­­­­voorlichting worden gewaarschuwd als de studiekosten van een opleiding dit normbedrag overschrijden. Wat de WO- en HBO-opleidingen betreft, stelt de Socialistische Partij voor in het accreditatieplan op te nemen dat visitatiecommissies één keer in de zes jaar de kwaliteit van de studie­voorlichting controleren. Desgevraagd zegt het accreditatieorgaan NVAO (bij monde van haar woordvoerder) dat zij alleen de kwaliteit van de opleidingen beoordeelt en dat de kwaliteit van de studievoorlichting toch echt iets anders is. Heeft zij gelijk?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Monitoring van studiekosten in het hoger onderwijs”

  1. Gerard Reijn (De Volkskrant 12/12/2008) berichtte over een conflict binnen de Hogere Hotelschool Maastricht over de doorberekening van extra studiekosten aan studenten (waaronder de kosten van de kooklessen). Jasper van Dijk (SP) heeft daarover kamervragen gesteld.
    UDATE: Hier de beantwoorde kamervragen d.d. 22/1/2009, 2/4/2009 en 15/4/2010.