MOOC, Made in Harvard

/

Harvard en MIT zijn rijke researchuniversiteiten met hoge collegegelden. Ze hebben daar het geld om tophoogleraren aan te trekken. Bijvoorbeeld Michael Sandel, hoogleraar Politieke Filosofie. Sinds jaar en dag geeft hij op Harvard een inleidende ethiekcursus over Gerechtigheid. Hij trekt volle zalen. De cursus is zelfs online gezet, zodat iedereen, waar ook ter wereld, hem gratis in levenden lijve kan volgen. Er is tevens een MOOC-versie (Massive Open Online Course) die elk semester via edX wordt aangeboden.
Er zijn ook relatief arme universiteiten, zoals de San Jose State University in Californië. Zij moet de eindjes aan elkaar zien te knopen. Het bestuur heeft een licentiecontract met edX gesloten en vraagt de faculteiten te bekijken of ze deze MOOC’s in hun onderwijs kunnen gebruiken. De faculteit Filosofie heeft onlangs een open brief geschreven waarin zij uitlegt waarom universitaire docenten die zichzelf respecteren en die hun studenten kwaliteit willen leveren, dit soort ingeblikt afstands­onderwijs niet aan hun reguliere studenten willen aanbieden. Overigens trekken ze de kwaliteit van Sandel’s cursus niet in twijfel en hebben ze er geen principieel bezwaar tegen zijn studieboeken op hun literatuurlijst te zetten.
Bron: Chronicle H.E. (2/5/2013)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “MOOC, Made in Harvard”

  1. Steve Kolowich (Chronicle HE 28/5/2013) verduidelijkt nog eens wat op het spel staat bij de outsourcing van onderwijs: de academische vrijheid van de betrokken docenten.

  2. Bald de Vries sluit zich bij de Californische kritiek aan (DUB 3/4/2014).