Multifunctionele opleidingstrajecten:
het probleem van de zeilkano

/

Sinds 2006 wordt in het HBO proefgedraaid met tweejarige opleidingen, opleidend tot de Associate Degree (AD). Dit kort-HBO is bedoeld als een multifunctioneel oplei­dingstraject: het dient niet alleen als eindopleiding maar ook als fundament voor een twee­jarige vervolgstudie die uitmondt in het bachelordiploma.
Halverwege dit proefproject is door het SEO een interimrapportage uitgebracht. Onlangs heeft de HBO-raad naar aanleiding daarvan een brief aan het ministerie gestuurd. De multifunctionele opzet van het kort-HBO is volgens de Raad niet realistisch: het is onmogelijk studenten in twee jaar op de arbeidsmarkt voor te bereiden en hen tegelijkertijd te bewerktuigen voor het derde cursusjaar van het lang-HBO. In zijn multifunctionele pretentie is het kort-HBO vergelijk­baar met een zeilkano: noch voor zeilen noch voor kano├źn geschikt.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Multifunctionele opleidingstrajecten:
het probleem van de zeilkano”

  1. De tweedekamerleden Depla en Spekman (PvdA) wijzen op de aansluitingsproblemen die optreden voor studenten (en voor MBO-instellingen) als ze willen doorstromen van de beroepsbegeleidende eindopleiding MBO-1 naar de beroepsopleidende leerweg MBO-2 (10/6/2009).

  2. Het ministerie heeft op 16/10/2009 een beleidsreactie op het SEO-rapport uitgebracht.

  3. […] opleiding MBO-2 is een multifunctioneel traject. Dat is een schaap met vijf poten. Enerzijds is het een eindopleiding waarmee leerlingen een […]