Naar een discriminatievrije school

/

Eindelijk! Het ministerie van OCW heeft het embargo opgeheven van het advies­rapport ‘Naar een discriminatie¬≠vrije school’. Dat advies, een jaar geleden uitgebracht door de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), was op verzoek van het ministerie opgesteld. Het gaat over gelijke behandeling van leerlingen (en leraren), ongeacht godsdienst / levensover­tuiging; ras / etniciteit / nationaliteit; hetero- of homoseksuele gerichtheid; geslacht; burgerlijke staat; politieke gezindheid; en handicap / chroni­sche ziekte. Het verbod op discriminatie is in Nederland controversieel omdat het te maken heeft met de bejegening van moslims en niet-Westerse allochtonen. En voor het bijzonder onderwijs is ook de bejegening van homoseksuele leraren en leerlingen een hot topic.
Het adviesrapport is niet naar de Kamer gestuurd en het verschijnt uitsluitend digi­taal en zonder persbericht, maar het is nu in elk geval een openbaar stuk. Dat moest wel, want de PvdA-minister van Emancipatie (Plasterk) had beloofd zijn nota ‘Gewoon homo zijn’ (9/11/2007) te vertalen en uit te werken naar het onderwijs­beleid. De uitkomsten van dit project verschenen begin deze week (27/4/2009), en daarin werd naar het adviesrapport verwezen.
Het CGB-advies kan in de komende maanden nog voor heel wat heibel zorgen. NRC-Handelsblad (30/4/2009) bericht dat de christelijke coalitiepartijen zich door Plas­terks emancipatorische stellingnames overvallen voelen. En binnen afzien­bare tijd komt het Kabinet met het aangekondigde wetsvoorstel inzake gelaats¬≠bedekkende kleding (het zogenaamde boerka­verbod).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.