Naar een lagere BSA-drempel: 40 studiepunten

D66-minister Van Engelshoven wil aan het Parlement voorstellen de BSA-drempel in de propedeuse te verlagen (OCW 3/9/2018a). Zij wil dat eerstejaarsstudenten hun studie mogen vervolgen, als ze in hun eerste verblijfsjaar minimaal veertig van de zestig studiepunten halen. Verder gaat het als vanouds: bij minder dan veertig punten krijgen ze (behoudens persoonlijke omstandigheden) een negatief Bindend StudieAdvies: ze moeten vertrekken omdat ze ongeschikt worden geacht voor de gekozen opleiding.
Momenteel wordt de lat door de universiteiten en hogescholen hoger gelegd: ergens tussen de 45 en 60 studiepunten (NOS 3/9/2018). Eerstejaarsstudenten krijgen alleen dispensatie als ze vertraagd zijn geraakt door ziekte, zwangerschap, functie­beperking, familieomstandigheden of bestuurlijke verplichtingen (Uitvoeringsbesluit WHW 2008). De minister voert de volgende argumenten tegen de huidige, hoge selectiedrempels aan (OCW 3/9/2018a, OCW 3/9/2018b):
a) ze maken dat geschikte studenten ten onrechte worden heengezonden;
b) ze werpen onnodige barrières op waardoor geschikte studenten worden afgeschrikt;
c) ze mikken op excellentie ten koste van toegankelijkheid en diversiteit;
d) ze ontnemen gelijke kansen aan kwetsbare categorieën studenten die wel de nodige capacitei­ten hebben (bv. eerste­generatie­studenten, wier ouders geen hoger onderwijs genoten hebben);
e) ze benadelen laatbloeiers en studenten die wat meer tijd nodig hebben om zich aan te passen aan hun nieuwe leven als student;
f) ze leiden tot overbelasting (te grote werkdruk) en te grote psychische druk bij studenten, en ze belemmeren daarmee tevens hun bredere (ook extracurriculaire) ontwikkeling.
Lees verder … (PDF)

5 reacties op “Naar een lagere BSA-drempel: 40 studiepunten”

  1. ScienceGuide (26/9/2018) bericht over de uitkomsten van een onderzoek van de Vrije Universiteit dat de grondslagen van het BSA ter discussie stelt; bevat tevens een link naar het onderzoeksverslag.

  2. De minister laat een onderzoek doen naar de werking van het bindend studieadvies, zo kondigde zij aan (25/10/2018, 21/12/2018). Dat zou in het voorjaar van 2019 klaar zijn, maar tot op heden hebben we daar niets van vernomen.
    UPDATE: De minister heeft het onderzoek gepubliceerd (5/7/2019).

  3. Gerard Spaai et al. hebben onderzoek gedaan naar het bindend studieadvies. In ScienceGuide (12/2/2020) wordt hij samen met mede-auteur Klaas Visser geïnterviewd. Daar staat ook de link naar hun rapportage in Onderzoek van Onderwijs (48:2, oktober 2019).